Archyvas

Nr. 2 (635), 2013-01-17
KAZLŲ RŪDA – REGIONO PIRMŪNĖ

Atgal
Versija spausdinti
Komentarai (0)

Jurgis AMBRAZAS

Garbinga Kazlų Rūdos istorija užšifruota miesto herbe, tačiau be paaiškinimų vis tiek mažai kas supras, kodėl miestas savo ženklu pasirinko stirnino ragus ir žiežirbas. Pasak padavimų XVI  ar XVII a. iš Mozūrijos atsikėlusios Kazlų giminės atstovai tose vietose ėmė verstis deguto virimu, paskui, kai ten buvo rasta rūdos, užsiėmė ir geležies gamyba. Jau Nepriklausomybės laikais sukurtame herbe juodas fonas reiškia degutą, žiežirbos – geležies gamybos ir kalvystės dalykus, ragai – nuoroda į gyvūną, su kuriuo siejama Kazlų pavardė.

NEDIDELĖ, BET VERŽLI

„Mes – pramoninis miestas“, – sako Kazlų Rūdos savivaldybės meras Vytautas Kanevičius. Išties nedidelėje savivaldybėje gausu pramonės: veikia pirminio medienos apdirbimo įmonės „Kazlų medis“, „Juodeliai“, „Kirvilė“, „Jūrės medis“, medienos drožlių plokštes gamina „Girių bizonas“, „Kronolitas“, mėsos produktus – „Medonos mėsa“, T. Lelešienės įmonė, tekstilės gaminius –  „Vip“, biologinį kurą – „BioNovus“, veikia šiluminės energetikos įrenginių bendrovė „Kazlų Rūdos metalas“. „Turime daug miškų, tačiau Dievulis nedavė vandens“, – juokauja meras. Nors Kazlų Rūdos apylinkėse nėra upių ir ežerų, kurie natūraliai trauktų poilsiautojus, turizmo plėtrai tai netrukdo – savivaldybės tinklalapyje pristatytos aštuonios  kaimo turizmo sodybos.

Ypatingų pojūčių mėgėjams VšĮ Judrės parkas siūlo apsilankyti apleistoje SSRS desantinės kariuomenės požeminėje vadavietėje. Ji pradėta statyti 1975 m. kartu su kitais kariniais objektais – aerodromu, kuro baze, generolų poilsio vila. Vadavietei prigijo „Brežnevo bunkerio“ pavadinimas. 10 m po žeme buvo įrengtos komunikacijos, veikė elektros generatoriai. Dabar visa tai seniai apleista, bet turistai gali paganyti akis į likučius. „Pagal plotą esame maža savivaldybė, bet tai nereiškia, kad turime mažai problemų“, – sako meras V. Kanevičius. Pasak jo, bene svarbiausias savivaldybės rūpestis šįmet – miesto šilumos ūkio sujungimas. Geležinkelis dalija pusiau ne tiktai miestą, bet ir šildymo sistemas, kurias būtina sujungti į vieną.

Nedidelė savivaldybė turi nemenkų pasiekimų.  Kazlų Rūda – Europos Sąjungos  lėšų įsisavinimo lyderė. Tai liudija pernai gruodį paskelbta Marijampolės regiono plėtros tarybos ataskaita apie ES struktūrinės paramos panaudojimą 2007–2013 m. Paramos įsisavinimo tempas Kazlų Rūdos savivaldybėje 2012 m. pabaigoje siekė net 85,05 proc. Kitose Marijampolės apskrities savivaldybėse  įsisavinimas mažesnis: Marijampolės – 72,26 proc.; Šakių rajono – 59,64 proc.; Kalvarijos – 49,68 proc.; Vilkaviškio rajono – 36,40 proc. „Tvirtai tikiu, kad ateinančiame ES struktūrinės paramos įsisavinimo etape Kazlų Rūdos savivaldybė neužleis lyderio pozicijų“, – sako meras V. Kanevičius. Regiono sąrašuose Kazlų Rūdos savivaldybės projektų skaičius siekia 27, iš jų šiuo metu įgyvendinamų  16 , baigti 9. Įgyvendinus projektus išsiplėtė socialinių paslaugų spektras, rekonstruotos ir asfaltuotos miesto gatvės, sutvarkytas miesto parkas, pakito kai kurių kaimo vietovių aplinka.

Savivaldybės Ekonominės plėtros skyriaus vedėja Rasa Avietynienė mano, kad Kazlų Rūda daug prisidėjo ir prie Marijampolės apskrities pozicijų gerėjimo tarp visų šalies apskričių. „ES lėšų panaudojimo srityje Marijampolės apskritis iš paskutiniųjų pozicijų 2012 m. pakilo į antrąją vietą“, – sako ji. Savaitraščio „Veidas“ pateiktame 2012 m. Lietuvos savivaldybių reitinge šiais metais pakilta į 26 vietą, Lietuvos laisvosios rinkos instituto tyrime „Lietuvos savivaldybių indeksas 2012“ Kazlų Rūda įsitvirtino 12 vietoje.

ATSAKINGAI DALIJI – SUTAUPAI

Meras V. Kanevičius primena ir kitą finansų pusę – valstybės asignavimai nuolat mažėja. „Išlaidų švietimui menkėjimas, be viso kito, turi dar ir tą priežastį, kad mažėja gyventojų“, – sako meras. Kalbėdamas apie keliose savivaldybėse vykstantį socialinės paramos lėšų skirstymo eksperimentą, V. Kanevičius tvirtina, kad nors Kazlų Rūda nepriskirta prie savivaldybių, kur bandoma nauja tvarka, administracija jau daugiau nei pusmetis socialinę paramą sieja su viešaisiais darbais. „Ne paslaptis, kad bedarbio pašalpą gaunantis žmogus atvažiuoja jos pasiimti su neprastu automobiliu“, – sako meras. Pasak jo, žmonės registruojasi kaip bedarbiai, tačiau verčiasi  visokiausiais nelegaliais darbais.  „Kai pradėjome taikyti savo sąlygas, kai kurie vadinamieji bedarbiai tų pašalpų atsisakė, nes jiems tai neapsimoka“, – pasakoja meras. Į klausimą, ko linkėtų naujajai Vyriausybei, V. Kanevičius atsako: „Tęstinumo!“ Jis turi omeny konkrečius Kazlų Rūdos savivaldybėje vykdomus projektus – pavyzdžiui, viaduko per geležinkelį statybą. „Būtų skaudu, jeigu naujoji valdžia apsigalvotų ir neužbaigtų jau pradėtų darbų“, – sako Kazlų Rūdos savivaldybės meras V. Kanevičius.

 
Savivaldybių žinios Kaštonų g. 4, LT-01107 Vilnius, Tel.: (8 5) 262 08 47, Faks. (8 5) 262 20 83, el.p. info@savzinios.lt
  Visos teisės saugomos © 2012 Savivaldybių žinios