Titulinis Istorija Archyvas Paslaugos Kontaktai English
 
  Savivaldybių žinios
Kaštonų g. 4,
LT-01107 Vilnius,
Tel.: (8-5) 262 08 47
Faks. (8-5) 262 20 83
el.p.info@savzinios.lt

 

"Savivaldybių žinios" - vienintelis Lietuvoje leidinys apie savivaldą, pasiekiantis atokiausius šalies kampelius nuo mažiausios seniūnijos iki Seimo.

Archyvas

Nr. 3 (636), 2013-01-24
VYRIAUSYBĖS NARIAI SUSITIKO SU SAVIVALDYBIŲ MERAIS

Atgal
Versija spausdinti
Komentarai (0)

Sausio 22 d. Vyriausybės rūmuose įvyko Ministro Pirmininko ir ministrų susitikimas su savivaldybių merais. Posėdyje  buvo aptarti savivaldybėms aktualūs klausimai ir Vyriausybės programoje numatyti  veiklos prioritetai.

Lietuvos savivaldybių asociacija Vyriausybei iš anksto pateikė tokius  klausimus:

1. Dėl savivaldybių vaidmens rengiant ir organizuojant energinio efektyvumo didinimo

programų įgyvendinimą (visuotinis daugiabučių renovavimas);

2. Dėl Lietuvai ES nustatytų atliekų tvarkymo užduočių, kurių vykdymas perduotas savivaldybėms, ir 2012 m. priimtų Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimų įgyvendinimo;

3. Dėl kreditinio įsiskolinimo būklės savivaldybėse, dėl socialinių išmokų ir kompensacijų skaičiavimo ir mokėjimo funkcijos perdavimo savivaldybėms (kaip savarankiškosios funkcijos);

4. Dėl ES struktūrinės paramos kultūros sritims administravimo;

5. Dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teisinio reguliavimo tobulinimo ir paramos būstui įsigyti ar išnuomoti poreikio tenkinimo perspektyvos;

6. Dėl jaunimo nedarbo problemų;

7. Dėl įstatyminės nuostatos, susijusios su savivaldybės teise ir pareiga reguliuoti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų išdėstymą, taip pat ir steigiant privačias pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančias įstaigas, atstatymo;

8. Dėl galimybės slaugos paslaugų namuose organizavimo ir finansavimo funkciją perduoti savivaldybėms kaip valstybės deleguotą funkciją su specialia dotacija;

9. Dėl saugaus eismo infrastruktūros, užtikrinančios eismo dalyvių saugumą, gerinimo ir finansavimo bei saugaus eismo ugdymo (peržiūrint ir papildant mokymo ir ugdymo programas) švietimo įstaigose;

10. Dėl švietimo kokybės užtikrinimo regionuose;

11. Dėl ES struktūrinės paramos panaudojimo krypčių ir galimybių 2013 metais;

12. Dėl pirmininkavimo ES Tarybai svarbos Lietuvos regionams;

13. Dėl vietos savivaldos plėtros, seniūnų veiklos efektyvumo didinimo, bendruomeniškumo skatinimo;

14. Dėl Lietuvos regioninės politikos tobulinimo;

15. Dėl sąlygų strateginio planavimo sistemos įdiegimui savivaldybėse sudarymo;

16. Dėl palankios aplinkos ir galimybių sportuoti visiems kūrimo;

17. Dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo proceso užbaigimo, dėl bendruomenių inicijuotos vietos plėtros;

18. Dėl valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų Žemės ūkio ministerijos kuruojamose srityse finansavimo ir kitų klausimų.

MINISTRAS PIRMININKAS SAKĖ LAUKIANTIS INICIATYVŲ IŠ „APAČIOS“

Vykusiame Ministro Pirmininko ir ministrų susitikime su savivaldybių merais buvo tikėtasi į LSA pateiktus išankstinius klausimus gauti atsakymus iš ministrų.

Aplinkos ministerijos viceministras A. Petkus, atsakydamas į savivaldybių pateiktą klausimą dėl Lietuvai ES nustatytų atliekų tvarkymo užduočių, kurių vykdymas perduotas savivaldybėms, ir 2012 m. priimtų Atliekų tvarkymo įstatymo pakeitimų įgyvendinimo, pripažino, kad esama padėtis atliekų tvarkymo sistemoje nepatenkinama. Abejojama sėkmingu lėšų įsisavinimu, užsibrėžtų tikslų įgyvendinimu. Dėl visuotinio daugiabučių atnaujinimo daug buvo kalbėta susitikime su aplinkos ministru V. Mazuroniu. Socialinės apsaugos ir darbo viceministras A. Bitinas, atsakydamas į klausimą dėl piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams teisinio reguliavimo tobulinimo ir paramos būstui įsigyti ar išnuomoti poreikio tenkinimo perspektyvos, pasiūlė tris kryptis: skirti nuompinigius socialiniam būstui nuomoti, išperkamąją nuomą ir privatizavimo galimybę. Sveikatos apsaugos ministro patarėja J. Kumpienė išsakė ministerijos pritarimą savivaldybių teisei ir pareigai reguliuoti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų teikėjų išdėstymą taip pat ir steigiant privačias pirminės sveikatos priežiūros paslaugas teikiančias įstaigas, ir atkreipė dėmesį, kad įstatyminės nuostatos atstatymui gali prieštarauti Ūkio, Teisingumo ministerijos ir Konkurencijos taryba, nes gali būti pažeistos konkurencinės laisvės ribos.  Dėl galimybės slaugos paslaugų namuose organizavimo ir finansavimo funkciją perduoti savivaldybėms kaip valstybės deleguotą funkciją su specialia dotacija Sveikatos apsaugos ministerija akcentuoja padėties dviprasmiškumą. Slaugos klausimų sprendimas priklauso Sveikatos apaugos ministerijai, o globos – jau Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai. Tokia padėtis apsunkina sprendimų priėmimą. Patarėja išreiškė abejones ir dėl galimybės didinti slaugos namuose paslaugų finansavimą. Tarpžinybinio bendradarbiavimo reikia ir sprendžiant daugelį kitų vietos savivaldai rūpimų klausimų. Žemės ūkio ministras V. Jukna tik bendrais bruožais atsakė į klausimus dėl nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo proceso užbaigimo, dėl bendruomenių inicijuotos vietos plėtros, dėl valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) funkcijų. Jo siūlomos sisteminės diskusijos dėl problemų Žemės ūkio ministerijos kuruojamose srityse ir finansavimo klausimų bus pratęstos sausio 24 d. susitikime ministerijoje.

Daugelis ministrų kvietė diskutuoti, bendrauti, kartu dirbti. Į daugelį klausimų turėtų būti atsakyta Seimo pavasario sesijos metu, daug reikalingų teisės aktų pakeitimų jau pateikta parlamentarams. Po ministrų pasisakymų susitikimui pirmininkavęs Algirdas Butkevičius suteikė žodį gausiai susirinkusiems vietos savivaldos atstovams – Ignalinos rajono  merui B. Ropei, Alytaus rajono merui A. Vrubliauskui ir Kauno miesto merui A. Kupčinskui.

Premjeras savivaldybių vadovams pristatė naująjį daugiabučių atnaujinimo modelį. Kalbėdamas apie daugiabučių namų atnaujinimo programą, premjeras pabrėžė būtinybę didinti savivaldybių vaidmenį šiame procese. Pasak Ministro Pirmininko, savivaldybės turėtų atrinkti pačius neefektyviausius pastatus, parengti ir patvirtinti jų atnaujinimo programas ir paskirti šių programų administratorius, o Vyriausybė savo ruožtu įsipareigotų teikti organizacinę bei metodinę pagalbą.
„Gyventojams pasiūlysime priimtinesnį atnaujinimo modelį, neverčiant jų skolintis iš komercinių bankų, o atliktas investicijas kompensuojant iš sutaupytų lėšų už šilumą. Vykdysime ne pavienių pastatų, o kvartalų atnaujinimą, kartu sutvarkant požemines inžinerines komunikacijas ir namų aplinką. Tai ne tik mažins šilumos kainas, bet atgaivins statybų sektorių ir sukurs naujas darbo vietas“, – susitikimo metu kalbėjo Ministras Pirmininkas A. Butkevičius.

Vyriausybės vadovas atkreipė dėmesį, kad Seimas priėmė Šilumos ūkio įstatymo pataisas, suteikiančias teisę savivaldybėms nustatyti maksimalias šilumos suvartojimo normas daugiabučiuose namuose ir teisę įpareigoti daugiabučių namų, suvartojančių šilumos daugiau nei nustatytos normos, savininkus per 24 mėnesius atlikti namo atnaujinimo (modernizavimo) darbus. Premjero teigimu, artimiausiu metu bus parengti teisės aktai, kurie leistų savivaldybėms savarankiškai spręsti kompensacijų už šilumą klausimus, siejant juos su gyventojų dalyvavimu atnaujinimo procese. Susitikime su savivaldybių merais Ministras Pirmininkas taip pat pabrėžė, kad siekiant ilgalaikėje perspektyvoje sumažinti šilumos kainas ypatingas prioritetas turėtų būti teikiamas platesniam biokuro panaudojimui šilumos gamybai savivaldybėse. Baigdamas pirmąjį susitikimą Ministras Pirmininkas sakė, kad tokių kaip šiandien bendrų vietos savivaldos problemų aptarimų tikisi nors keleto per metus, o jei bus konkrečių pasiūlymų – ir dažniau.

 LSA prezidentas Ričardas Malinauskas teigė tikintis didelių poslinkių vietos savivaldos srityje, nes dauguma šios, 16-osios Vyriausybės programos nuostatų ne tik priimtinos, bet ir ilgai lauktos bei siektos. „Tik kad nebūtų kaip su 15-ąja Vyriausybe, su kuria pirmas merų susitikimas buvo ir paskutinis“, – juokavo po susitikimo R. Malinauskas. 2013 m. gruodžio 13 dieną Lietuvos savivaldybių asociacija pasveikino šešioliktosios  Vyriausybės narius pradėjus eiti pareigas ir iškart paprašė ministrų rasti laiko susitikti su vietos savivaldos atstovais aptarti aktualiausius savivaldybėms klausimus. Pirmasis į susitikimą pakvietė sveikatos apsaugos ministras V. P. Andriukaitis. LSA vadovybė jau susitiko ir su socialinės apsaugos ir darbo ministre A. Pabedinskiene, aplinkos ministru V. Mazuroniu, švietimo ir mokslo ministru D. Pavalkiu. Jau paskirtos susitikimo datos su Vidaus reikalų, Žemės ūkio, Ūkio, Kultūros ir kitų ministerijų vadovais. Iki vasario vidurio planuojama susitikti su beveik visais 16-osios Vyriausybės ministrais.

 

Komentarai (0)   Į viršų   Atgal
Parašykite savo nuomonę:
Vardas: El. paštas:
CAPTCHA Image
Įveskite aukščiau matomus skaičius:
 

  Visos teisės saugomos © 2012 Savivaldybių žinios