Archyvas

Nr. 5 (638), 2013-02-14
NERIMAS DĖL JAUNIMO POLITIKOS ĮGYVENDINIMO LIETUVOJE

Atgal
Versija spausdinti
Komentarai (0)

Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos (NJRKA)  valdyba neseniai posėdžiavo Druskininkuose. Valdybos nariai susitiko su  Seimo nariais: Socialinių reikalų ir darbo komiteto pirmininke Kristina Miškiniene, Jaunimo ir sporto komisijos pirmininku Juru Požela ir Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriumi Mindaugu Kuliavu. Asociacijos prezidentas Vidas Visockis pristatė dabartinę NJRKA vietą jaunimo politikos institucijų žemėlapyje, jos svarbą jaunimo politikos procesuose, įvykus rinkimams į Seimą.

Visi posėdyje dalyvavusieji NJRKA valdybos nariai išreiškė nuogąstavimą dėl valstybės perduotos  funkcijos „Jaunimo teisių apsauga“ finansavimo. Nuo 2008 m. šiai valstybės perduotai funkcijai įgyvendinti savivaldybėms skiriamas 20 proc. mažesnis finansavimas nei savivaldybių pateikiamas poreikis. Lėšų trūkumą savivaldybės sprendžia įvairiai: vykdydamos struktūrinius pokyčius, priskirdamos jaunimo politikos įgyvendinimo funkcijas įvairiems skyriams, kompensuodamos trūkumą iš savivaldybės biudžeto, priskirdamos jaunimo reikalų koordinatoriui papildomas funkcijas, nesusijusias su jaunimo politikos vykdymu, ar taupydamos lėšas per nemokamas atostogas.  Kai kuriose savivaldybėse vaiko teisių apsaugos skyriams priskirtos ir jaunimo teisių apsaugos funkcijos, nors šios sritys yra visiškai skirtingos. Akivaizdu, kad tokie sprendimo būdai daro neigiamą įtaką jaunimo politikos įgyvendinimui ir blogina jaunimo padėtį savivaldybėse. Posėdyje kalbėta ir apie Jaunimo politikos pagrindų įstatymo keitimą.  NJRKA yra parengusi pasiūlymus ir yra pasiruošusi juos pateikti. Kol kas šiuo klausimu dirbama su Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, kitais socialiniais partneriais. Vis dar diskutuojama – ko siekiama, ar pakeisti kai kuriuos punktus šiame įstatyme, ar keisti viską iš pagrindų. Valdybos narys Ramūnas Keršys pažymėjo, kad šiuo metu Lietuvoje jaunimo politika yra kuriama ne taip, kaip buvo numatyta ir kaip teoriškai buvo siekiama – integralios sistemos skalėje. Jaunimo politika yra tapusi viena iš horizontalių socialinės politikos dalių ir  apimą gana siaurą sritį. Kitaip sakant šiuolaikinė moderni jaunimo politika yra gana centralizuota, o sukurtos integralumą turinčios užtikrinti jaunimo politikos struktūros neturi nei išteklių, nei politinės galios. Siekiant veiksmingumo jaunimo politikos srityje būtini struktūriniai pokyčiai jaunimo politiką įgyvendinančiose institucijose ir Jaunimo politikos pagrindų įstatymo persvarstymas iš pagrindų. J. Poželos manymu, klausimas dėl Jaunimo politikos pagrindų įstatymo turėtų būti sprendžiamas aukštesniu lygiu – ne ministerijoje, o Seimo komitete.

Kilus įtampai dėl valstybės perduotos funkcijos „Jaunimo teisių apsauga“ finansavimo,  buvo surengtas ir susitikimas Seime. Posėdyje dalyvavusieji jaunimo asociacijos ir Seimo  atstovai pripažino, kad požiūris į jauną žmogų dažnai būna apsimestinis, o garsūs šūkiai ir lieka tik šūkiais. Susidariusi Jaunimo reikalų koordinatorių finansavimo padėtis  tik dar kartą tai įrodo. Buvo pažadėta, kad  lėšos valstybės perduotai funkcijai ,,Jaunimo teisių apsauga“ vykdyti bus skiriamos vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu „Dėl Valstybinėms (perduotoms savivaldybėms) funkcijoms atlikti skirtų lėšų apskaičiavimo metodikos patvirtinimo“, ir  savivaldybėms skiriamo finansavimo šiai funkcijai įgyvendinti nemažinti 20 proc., kaip dabar tai nuolat daroma. Susirinkusieji pritarė minčiai dažniau sėsti prie apskritojo stalo ir iš esmės spręsti susidariusias problemas.

Nacionalinės jaunimo reikalų koordinatorių asociacijos valdybos inf.

 
Savivaldybių žinios Kaštonų g. 4, LT-01107 Vilnius, Tel.: (8 5) 262 08 47, Faks. (8 5) 262 20 83, el.p. info@savzinios.lt
  Visos teisės saugomos © 2012 Savivaldybių žinios