Archyvas

Nr.8 (641), 2013-03-21
KĄ NUVEIKĖ LIETUVOS KURORTŲ ASOCIACIJA

Atgal
Versija spausdinti
Komentarai (0)

Iš Lietuvos kurortų asociacijos prezidento pareigas ėjusio dr. Antano Vinkaus ataskaitinio  pranešimo

2012 m. Lietuvos kurortų asociacija veiklą vykdė pagal LKA suvažiavimo, įvykusio 2012 m. kovo 2 d. Vilniuje,  patvirtintą 2012 m. veiklos planą. 2012 m. Lietuvos kurortai ir kurortinės teritorijos buvo atstovaujamos Europos kurortų asociacijoje, 2012 m. vykusiame ESPA metiniame kongrese, o generalinėje asamblėjoje Lietuvai buvo skirta viceprezidento vieta. LKA atstovai dalyvavo valdybos posėdžiuose ir rengiant naująją ESPA rinkodaros strategiją. Asociacija ir toliau atsakingai vykdė veiklą, susijusią su valstybinėmis  institucijomis, kad būtų užtikrintos Nacionalinės turizmo plėtros 2010–2013 m. programos įgyvendinimo priemonės, sudarančios galimybes didinti kurortuose  ir kurortinėse teritorijose turistų srautų augimą.

2012 m. pradžioje LKA vadovybė Seime dalyvavo tarpinstituciniame susitikime su Seimo Sveikatos reikalų komiteto pirmininku  Antanu Matulu. Susitikime taip pat dalyvavo atstovai iš Ūkio, Sveikatos apsaugos ministerijų, VšĮ Kurortologijos tyrimų centro, Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro. Susitikime buvo aptarti praėjusių metų svarbiausi darbai kurortologijos ir sveikatos turizmo plėtros srityse. LKA taip pat teikė pastabas ir pasiūlymus rengiamiems teisės aktams, dalyvavo įvairių darbo grupių veikloje, padėjo organizuoti tarptautinius renginius.

2012 m. įsigaliojo ypač svarbūs Sveikatos apsaugos ministerijos  parengti dokumentai. Nuo 2012 m. gegužės 1 d. įsigaliojo sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl sveikatingumo paslaugų rūšių sąrašo ir sveikatingumo paslaugų teikimo reikalavimų patvirtinimo“. Nustatytos sveikatingumo paslaugų rūšys, jų teikimo reikalavimai, atitinkantys visuomenės sveikatos saugos reikalavimus ir nurodantys kvalifikacinius reikalavimus šias paslaugas teikiantiems specialistams.

Nuo 2012 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl gamtinių sveikatos veiksnių, naudojamų sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti, sertifikavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“. Gamtinių sveikatos veiksnių, naudojamų sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti, sertifikavimo tvarkos aprašas reglamentuoja Lietuvoje išgaunamų gamtinių sveikatos veiksnių, išoriškai naudojamų sveikatinimo ir sveikatingumo paslaugoms teikti, sertifikavimo Lietuvos Respublikoje tvarką. Įgyvendinant Asociacijos uždavinius buvo tęsiamas eksporto projektas – dalyvaujama turizmo parodose užsienyje.

LKA pasinaudojo galimybe didžiausias kurortinio turizmo paslaugų naujienas ir jau užsienio turistų pripažinimo sulaukusius laisvalaikio Lietuvoje praleidimo būdus pristatyti tarptautinėse parodose Suomijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Azerbaidžane ir Kazachstane. Siekiant užtikrinti informacijos apie Lietuvos kurortus ir kurortines teritorijas sklaidą užsienyje, buvo pasirašyta sutartis su Baltarusijoje platinamo reklaminio žurnalo „V Litvu“ atstovais. Per 2012 metus buvo parengta ir išspausdinta reklama šešiuose žurnalo  numeriuose.

Asociacija populiarino mineralinio vandens, jūros vandens, gydomojo purvo, klimato ir kitų natūralių gydymo išteklių panaudojimą profilaktikos, gydymo, reabilitacijos tikslais. Ypač buvo rūpinamasi dėl VšĮ Lietuvos kurortologijos tyrimų centro tolesnės veiklos – dalyvauta posėdžiuose, darbo grupėse. Lietuvos kurortų  ir kurortinių teritorijų savivaldybių merai išreiškė susirūpinimą susidariusia padėtimi ir, siekdami užtikrinti tolesnę kurortologijos mokslinių tyrimų veiklą, natūralių gamtinių veiksnių panaudojimo sveikatinimo ir sveikatingumo veikloje klinikinius tyrimus, prašė Ūkio, Sveikatos apsaugos, Švietimo ir mokslo ministerijų paremti Lietuvos kurortų savivaldybių siekį perduoti VšĮ Lietuvos kurortologijos tyrimų centro dalininko teises Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centrui. Po daugybės pasitarimų parengtas Vyriausybės nutarimo projektas „Dėl Valstybinio mokslinių tyrimų instituto Inovatyvios medicinos centro Kurortologijos skyriaus veiklos plėtros“. Nutarimo projekto tikslas – užtikrinti mokslinių tyrimų kurortologijos srityje atlikimą, tęstinumą ir plėtrą.

2012 m. kovo 2 d. įvyko 8-asis LKA suvažiavimas. Kurortų asociacija paminėjo savo veiklos penkmetį. Reikia pabrėžti, kad Lietuvos kurortai ir juose esantys natūralūs sveikatos veiksniai: gydomasis purvas, mineralinis vanduo, klimatas, vaistažolės, medus, druskų kambariai, gintaras – sudaro pagrindą Lietuvos kurortų veiklai ir jų tolesnei raidai, formuoja išskirtines sveikatinimo galimybes. Skaidrūs veiklos principai, įgyta reputacija leidžia Asociacijai dirbti veiksmingai ir turėti aiškius bendradarbiavimo su valdžios struktūromis, kitomis asocijuotomis struktūromis principus. Sukauptas potencialas, patirtis ir žmogiškieji ištekliai yra būtinas įrankis siekiant pagerinti teikiamų paslaugų kokybę.

 Vienas pagrindinių ES politikos tikslų – ligų prevencija, todėl Europos kurortai turi vis stipriau pabrėžti savo svarbą ir kompetenciją sveikatos ir ligų prevencijos srityje. Mes turime vis garsiau akcentuoti, kad mūsų kurortai yra tarsi švyturiai, esantys ES regionų periferijose ir atliekantys itin svarbų vaidmenį gyventojų sveikatos priežiūroje.
Savivaldybių žinios Kaštonų g. 4, LT-01107 Vilnius, Tel.: (8 5) 262 08 47, Faks. (8 5) 262 20 83, el.p. info@savzinios.lt
  Visos teisės saugomos © 2012 Savivaldybių žinios