Archyvas

Nr. 9 (642), 2013-03-28
MONITORINGO KOMITETO POSĖDIS PORTUGALIJOJE IR MINTYS PO JO

Atgal
Versija spausdinti
Komentarai (0)

Akmenės rajono savivaldybės meras Vitalijus Mitrofanovas kartu su kitais trimis Lietuvos atstovais dirba  Europos Tarybos vietos ir regionų valdžios institucijoje.  Europos Tarybos Vietinės valdžios rūmų Monitoringo komiteto narys V. Mitrofanovas dalijasi įspūdžiais iš šio komiteto posėdžio,  surengto Portugalijoje,  Caminia mieste. Europos Tarybos posėdžiai visada vyksta Strasbūre, o komitetai iki sesijos posėdžiauja vis kitoje valstybėje. Vasario 14-ąją Portugalijoje Komitetui buvo pristatytos  stebėsenos išvados, kaip  Gruzijoje, Armėnijoje, Airijoje, Italijoje biudžeto formavimas, valdžios pasidalijimas atitinka Europos vietos savivaldos chartijos principus.

Paprastai dešimt Komiteto narių ir ekspertų vyksta į vieną ar kitą šalį, ten atlieka stebėseną ir paskui teikia išvadas. Svarstant rezoliuciją dėl Gruzijos stebėsenos rezultatų pabrėžta, kad šios šalies keturiose savivaldybėse  rinkimai nedemokratiški, nes šias savivaldybes yra okupavusi Rusija ir rinkėjai negali laisvai išrinkti vietos valdžios. Italijoje savivaldybių modelis yra keturių pakopų, visų pakopų darbuotojai apmokami, todėl administravimui išleista daug lėšų. Regioninės institucijos deputatė komiteto posėdyje teigė, kad jiems kelis mėnesius neišmokami atlyginimai, dėl to ji negali tinkamai atlikti savo pareigų, nes yra pažeidžiama.

Savivaldybių reforma vyksta daugelyje ES šalių. Einama savivaldybių stambinimo keliu, nes tai susiję su administravimo aparato išlaikymu. Viena iš valstybių, kurioje savivaldybės stambinamos, yra ir Turkija. Prieš kelerius metus administracinės-struktūrinės reformos, kurių metu buvo sustambintos savivaldybės, vyko Danijoje ir Latvijoje. Dėl chartijos atitikimo modelio stebėsena yra atlikta ir Lietuvoje, pateiktos rekomendacijos.

Esu Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybos narys. Viename iš valdybos posėdžių buvo nagrinėjamas klausimas dėl Panevėžio miesto savivaldybės, kai sumažėjo gyventojų ir šiame mieste dabar nėra 100 tūkst. gyventojų, todėl mažėja atlyginimai valstybės tarnautojams ir vadovams.   Aš esu prieš tokį principą. Nesvarbu, kuriai savivaldybei vadovautum, koks jos gyventojų skaičius,  darbą turi padaryti tą patį, atsakomybė ta pati. Mano duomenimis, vieno stambaus miesto  savivaldybės socialiniame skyriuje dirba beveik dvigubai daugiau darbuotojų negu mūsų savivaldybėje. Valstybės tarnautojų pareigybinės algos koeficientas dvigubai didesnis negu Akmenės rajono savivaldybėje. Dėl to mūsų ir kitoms mažesnėms savivaldybėms sunku įdarbinti gerų specialistų.

Būdamas  Lietuvos delegacijos narys  Europos Tarybos Vietinės valdžios rūmuose, dalyvaudamas kongresuose ir komitetų posėdžiuose, turiu galimybę pažvelgti į kitų valstybių gyvenimą, palyginti jį su mūsų šalies. Man tikrai malonu pabrėžti, kad Lietuva visa šio žodžio prasme yra Europos viduryje. Portugalija paliko neturtingos šalies įvaizdį. Maži ūkiai, maži gyvenamieji nameliai, maži traktoriukai, mažos vynuogynų plantacijos, nedidelės avių bandos. Kurortiniame Caminia mieste daugelio pastatų langai uždaryti – miestas atgis tik vasarą. Kavinukės mažos, lankytojus aptarnauja šeimos nariai, čia tave sutinka šiltai, tarsi namuose. Tokios kavinukės didelio pelno šeimai neduoda, tačiau  padeda išsilaikyti, pragyventi.  Lietuvoje vaizdas kitoks: ūkiai gražūs, dideli, žemės masyvai stambūs. Nejučiomis galvoju: ar teisinga linkme einame? Kas mums turėtų būti svarbiau – ar dideli derliai, mažesnės savikainos galimybės, ar mažesniuose ūkiuose gaunamas kone tas pats derlius ir sudarytos galimybės kaimo žmogui  dirbti ir išsilaikyti?

Daug minčių man sukėlė Portugalijos laisvosios ekonominės zonos. Regione yra 14 laisvųjų ekonominių zonų. Visos jos  specializuotos: žemės ūkio produkcijos perdirbimo, vaistų ir medicinos įrangos gamybos, sunkiosios pramonės, statybų sektoriaus ir kitos. Pritarčiau idėjai ir mūsų šalyje laisvąsias ekonomines zonas specializuoti, tam skiriant valstybės ir ES dotacijas.

Parengė Julija SEJAVIČIENĖ
Savivaldybių žinios Kaštonų g. 4, LT-01107 Vilnius, Tel.: (8 5) 262 08 47, Faks. (8 5) 262 20 83, el.p. info@savzinios.lt
  Visos teisės saugomos © 2012 Savivaldybių žinios