Archyvas

Nr. 10 (643), 2013-04-11
APIE VIDUTINĘ SAVIVALDYBĘ IŠ PIRMŲ LŪPŲ

Atgal
Versija spausdinti
Komentarai (0)

Iš Ukmergės rajono mero Algirdo Kopūsto veiklos ataskaitos

Po 2012 m. vasarį įvykusių savivaldos rinkimų praėjo dveji metai. Tiek pat laiko dirba ir mūsų išrinkta 25 narių taryba. Visada maniau ir manau, kad išrinktoji vietos valdžia privalo dalykiškai, šeimininkiškai tvarkyti rajono gyvenimą ir  nedaryti dirbtinių kliūčių. Tačiau dabartinis politinis gyvenimas rajone rodo ką kita – galima daryti prielaidą, kad kartais svarbiau ne bendras darbas, o politinės ambicijos, ne pozityvus požiūris, o neargumentuotas neigimas ir nepritarimas, ne reikalų sprendimas,  kompromisų ieškojimas, o bandymas sukelti destrukciją. Tai liudija 2012 m. pareikštos interpeliacijos merui ir mero pavaduotojui. Šiandieninė padėtis liudija tą patį, o tokioje aplinkoje nėra lengva organizuoti darbą ir eiti pirmyn.

Daugiausia diskusijų ir nesutarimų kėlė Kontrolės komitetas. Pozicija ir opozicija nerado bendros kalbos dėl komiteto pirmininko kandidatūros, ir tai atsiliepė komiteto veiklai. Išskirtinis Etikos komisijos dėmesys buvo skirtas mano asmeniui: 2011, 2012, 2013 metais komisijos nariai svarstė mano kaip politiko gyvenimo ir interesų peripetijas. Prisipažįstu, kad esu ne šventasis ir ne visada pavyksta būti nepriekaištingam. Tačiau manau, kad, kaip ir kiekvienas Lietuvos pilietis, turiu galimybę teisinėmis priemonėmis ginti savo nuomonę. Šia teise pasinaudojau. Gerbiu ir vykdau teismo sprendimą. Ir nuoširdžiai atsiprašau, kad nepateisinau visų lūkesčių.

Tarybos posėdžiai buvo vieši, rajono gyventojai apie posėdžių sušaukimo laiką ir vietą informuojami per vietinę žiniasklaidą ir savivaldybės interneto svetainėje. Gyventojams sudaryta galimybė, prisijungus per elektroninių paslaugų sistemą, išreikšti savo nuomonę dėl sprendimų projektų ir taip daryti įtaką politiniams sprendimams. Per 2012 metus įvyko 21 tarybos posėdis. Be kitų svarbių klausimų, juose buvo svarstomi ir opozicijos pateikti nepasitikėjimo meru ir mero pavaduotoju klausimai.

Mūsų darbo organizavimo naujovė – išvažiuojamieji savivaldybės tarybos posėdžiai. Rajono savivaldybės veiklos reglamente numatyta, kad kartą per ketvirtį rengiami išvažiuojamieji posėdžiai,  kuriuose svarstomi konkrečių seniūnijų konkretūs reikalai. Rajono savivaldybės tarybos reglamente numatyta, kad prieš prasidedant kiekvienam tarybos posėdžiui skiriamas laikas „Piliečio tribūnai“. Kiekvienas užsiregistravęs asmuo turi teisę  tarti žodį rūpimu klausimu. Piliečių tribūna – tai viena bendravimo su rajono bendruomene formų ir galimybė gyventojams dalyvauti savivaldoje, teikti pasiūlymus, išdėstyti savo požiūrį ir ginti savo poziciją. Piliečių tribūna pasinaudojo 18 piliečių.

Vietos savivaldos įstatymas numato mero kaip tarybos pirmininko ir jos darbo organizatoriaus funkcijas. Tačiau didžiąją dalį mero darbo laiko atėmė ir atima bendri darbai su administracijos vadovais. Sakyčiau, kad visiškai atskirti atstovaujamosios ir vykdomosios institucijų vadovų veiklos ir neįmanoma, nes tik  bendri sprendimai ir bendrų kelių ieškojimas duoda akivaizdžių rezultatų.

Verta  plačiau aptarti pagrindinį 2012 m. nagrinėtą klausimą, kuris susijęs su Ukmergės šilumos ūkio modernizavimo ir renovacijos sutarties nutraukimu. 2012 m. gegužės 8 d. Aukščiausiasis Teismas galutine ir neskundžiama nutartimi nustatė, kad Ukmergės rajono savivaldybės taryba 2010 m. balandžio 20 d. pagrįstai nutraukė Modernizavimo sutartį dėl šilumos ūkių reorganizavimo ir renovacijos Ukmergės rajone. Liepos 5 d. įvyko Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos posėdis, kuriame nutarta išduoti šilumos tiekimo licenciją uždarajai akcinei bendrovei „Ukmergės šiluma“.  Įmonė teisėtai vykdo šilumos tiekimo veiklą Ukmergės mieste ir Šventupės gyvenvietėje.

Vis dar išlieka problema dėl UAB „Miesto energija“ neleistinai imamo karšto vandens pardavimo mokesčio. Dažnai susidūrėme su klaidinančia informacija apie Ukmergės miesto šilumos ūkį ir savivaldybės poziciją dėl „Miesto energijos“ teikiamų mokėjimo pranešimų už paslaugas – tai yra karšto vandens pardavimo mokestį. Savivaldybės vadovai, reikšdami savo nuomonę šiuo klausimu, ne kartą ragino gyventojus nemokėti šio mokesčio. Nutraukus sutartį „Miesto energijai“ neliko jokio teisinio pagrindo siųsti gyventojams pranešimus dėl karšto vandens pardavimo (skaitiklio) mokesčio, o gyventojams neliko jokio teisinio pagrindo už tai mokėti „Miesto energijai“. Savivaldybei laimėjus civilinę bylą prieš „Miesto energiją“ dėl sutarties nutraukimo, karšto vandens pardavimo (skaitiklio) mokestis tapo tik dar vienu tarpusavio, tai yra savivaldybės ir „Miesto energijos“, ginčo objektu, į kurį jokiu būdu negali būti įtraukti gyventojai.

2012 m. buvo surengtas susitikimas su gyventojais, kurio metu, pasikvietus atitinkamus specialistus, gyventojams buvo aiškinta susidariusi padėtis, jų teisės ir pareigos. Pateikta informacija, kur gyventojai gali kreiptis ir sulaukti reikiamos pagalbos. Jau prasidėjo teisminiai ginčai su „Miesto energija“ dėl žalos atlyginimo. Kai kurių tarybos narių nepasitenkinimą kelia nemažos teismų išlaidos. Tačiau visi turime suprasti, kad sutarties su privačiais šilumos tiekėjais nutraukimas buvo tik pirmas žingsnis, kad vien savivaldybės specialistų jėgomis, be advokatų ir šilumos ekspertų pagalbos, sunku kovoti prieš bendrovę, kuri turi galimybę samdyti keletą advokatų ir skirti milijonines lėšas prieš savivaldybę. Vieną kartą priėmę sprendimą nutraukti mums nepalankią sutartį, turėtume sutelkti jėgas tolesniems žingsniams. Teismų maratonas, ko gero, dar tik įpusėjo, ir turime ne tik tai suprasti, bet ir kiekvieną dieną jiems ruoštis visi – tiek administracijos specialistai, tiek politikai.

2012 m., kaip ir kasmet, žurnalas „Veidas“ skelbė savivaldybių reitingus. Ukmergės savivaldybė iš 60-ies Lietuvos savivaldybių užėmė 34 vietą. Taigi esame vidutiniokai. Siekiant geriau organizuoti savivaldybės administracijos darbą 2012 m. buvo pakeista administracijos struktūra, perskirstytos funkcijos, darbuotojų pareigybės. Tikiu, kad pertvarkymas turėjo tikslą pasiekti geresnių veiklos rezultatų. Ar to pasiekėme? Tiek dirbusios grupės nariai, tiek vadovai, tiek tarybos nariai turėtume po kiek laiko grįžtelėti atgal ir įvertinti, ar tikslas tikrai pasiektas.

Nepaisant politinių peripetijų ir tikrai žodžiais sunkiai nusakomos sudėtingos visus 2012-uosius metus lydėjusios ir dabartinės padėties, rajone vyksta normalus gyvenimas – dirba ugdymo įstaigos, išvežamos šiukšlės, renkami mokesčiai, prižiūrimos gatvės ir rajono keliai, teikiama parama socialiai remtiniems asmenims, rūpinamasi vaikais, priimami ir konsultuojami rajono žmonės. Iš prigimties esu taikus žmogus, ir man nesuprantami ultimatumai, kategoriški nusistatymai. Visus mus išrinko Ukmergės žmonės, tikėdamiesi konstruktyvaus darbo rajono labui. Juk prisiekdami visi pasižadėjome dirbti Ukmergei.

 
Savivaldybių žinios Kaštonų g. 4, LT-01107 Vilnius, Tel.: (8 5) 262 08 47, Faks. (8 5) 262 20 83, el.p. info@savzinios.lt
  Visos teisės saugomos © 2012 Savivaldybių žinios