Archyvas

Nr. 11 (644), 2013-04-18
APIE KULTŪROS DARBUOTOJŲ… NUPIGINIMĄ

Atgal
Versija spausdinti
Komentarai (0)

Vilma GRIŠKEVIČIENĖ Asociacijos „Kultūros savivaldos kolegija“ kanclerė   

Savo darbais ir veikla kultūros darbuotojų bendruomenė garsėja nuoširdumu, atsakingumu, pajauta pokyčiams. Yra ir tokių pokyčių, kurie kelia nerimą.

Kultūros darbuotojų sektoriaus specialistų darbo užmokestis Lietuvoje šiuo metu yra  mažiausias, palyginti su kitais viešųjų paslaugų sektoriais. Statistika rodo, kad kultūros darbuotojo atlyginimo vidurkis nuo statistinio Lietuvos dirbančiojo darbo užmokesčio vidurkio skiriasi apie 700–800 litų. Tokia padėtis kuria grėsmingus iššūkius: savivaldybių kultūros įstaigos praranda kvalifikuotus specialistus, kurie išvyksta į užsienį, pereina dirbti į švietimo įstaigas ar privačias firmas. Beviltiškai senėja kultūrininkų bendruomenė, profesija tampa neprestižine, kultūros darbo nesirenka profesionali kultūrininkų jaunuomenė, nes to neskatina apmokėjimo už darbą sistema. Sudėtinga sutelkti  švietimo ir kultūros sektorius jungtinei veiklai, nes neadekvatūs kultūros ir švietimo specialistų atlyginimai. Dėl nestabilių darbo apmokėjimo sąlygų neužtikrinama bibliotekinių ir muziejinių paslaugų modernizacija, inovatyvi plėtra, nesukuriamos konkurencinės sąlygos kultūros įstaigų vadovų darbo vietoms užimti.

Lietuvos kultūros asociacijos įvertinusios padėtį susivienijo ir  siekia, kad neatidėliotinai būtų pradėta spręsti aštriausia – darbo užmokesčio didinimo kultūros darbuotojams – problema. Dar 2008 m. Ministro Pirmininko potvarkiu buvo sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė Ilgalaikės kultūros darbuotojų darbo  užmokesčio didinimo programos projektui parengti. Darbo grupė parengė projektą ir Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2008 m. balandžio 17 d. nutarimu patvirtino Kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio didinimo 2009–2011 m. programą, kuri buvo pakeista Vyriausybės 2009 m. rugpjūčio 26 d. nutarimu „Dėl kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčio didinimo  2009–2013 metų programos patvirtinimo“. Dėl objektyvių ir subjektyvių priežasčių šie teisės aktai nebuvo  vykdomi.

 Seimas 2012 m. gruodžio 13 d. priėmė nutarimą „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos patvirtinimo“, kuriame numatyta būtinybė nuosekliai didinti  kultūros darbuotojų atlyginimus. Patiems aktyviai ir laiku kelti problemą mus paskatino ir Savivaldybių asociacijos direktorė, buvusi kultūros ministrė Roma Žakaitienė. Už išsaugotą bendrystės jausmą kultūros bendruomenei esame  jai dėkingi.

Žinodami, kad atlyginimų klausimą reikia pradėti svarstyti ne tada, kai suformuotas biudžetas, 2013-03-14 kreipėmės į kultūros ministrą, prašydami inicijuoti šios problemos sprendimą vyriausybiniu lygiu, kad būtų sudaryta tarpinstitucinė darbo grupė, kuri parengtų naujos redakcijos kultūros darbuotojų darbo užmokesčio didinimo programos projektą. Atsakymas, kaip ir šiemetinis pavasaris, kol kas vėluoja. Tačiau postūmį veikti skatina  vieno susitikimo metu kultūros ministro pasakyta mintis, kad „už tokią apgailėtiną kultūros situaciją kaltę turime prisiimti visi“. Manau, kad gvildenant šią problemą nugalės solidarumas ir klausimas bus pradėtas spręsti nedelsiant.

Kultūros asociacijos raštu kreipėsi į Seimo Švietimo, mokslo ir kultūros komitetą. Problema žinoma profsąjungoms, kurios taip pat turi konkrečių pasiūlymų. Konstruktyviai bendraujama ir su Premjero patarėju kultūrai Faustu Latėnu, kuris pritarė iškeltoms problemoms  ir mano, kad asociacijų pateiktas sprendimas dėl darbo grupės sudarymo yra savalaikis. Kartu su kolegomis Lietuvos viešųjų bibliotekų asociacijos pirmininke Danguole Abozoriuviene,  Lietuvos kultūros centrų asociacijos prezidentu Romu Matuliu, Savivaldybių muziejų bendrijos pirmininke Audrone Jakunskiene,  Lietuvos bibliotekininkų draugijos  pirmininke Alina Jaskūniene, Lietuvos muziejų asociacijos vadovu Raimundu Balza  parengėme ir išsiuntėme raštą Premjerui,   prašydami pradėti spręsti vieną opiausių kultūros politikos problemų – kultūros darbuotojų atlyginimo didinimą.  Darbo grupėje pasirengę dirbti Kultūros savivaldos kolegijos, Lietuvos kultūros centrų, Lietuvos muziejų asociacijų, Lietuvos bibliotekininkų draugijos atstovai. Tikimės, kad į šią grupę bus įtraukti ir profsąjungų, Lietuvos savivaldybių asociacijos, Finansų ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerijų atstovai.

Prašymus palaikyti mūsų iniciatyvą esame išsiuntę ir regionų plėtros taryboms. Džiugu, kad savivaldybių politikai nelieka abejingi. Praėjusią savaitę Klaipėdos regiono plėtros taryba, vadovaujama Klaipėdos miesto savivaldybės mero Vytauto Grubliausko, vienbalsiai pritarė mūsų pasiūlymams ir išsiuntė kreipimosi raštus į aukštesnes institucijas, kviesdama atkreipti dėmesį į aštrią problemą. Turime žinių, kad atsiliepė ir Marijampolės, Telšių  regionų plėtros tarybos,   šį klausimą planuoja svarstyti ir kitų regionų plėtros tarybos. Problemų yra daug, visų jų vienu metu neišspręsime. Tačiau jei iš esmės bus pradėta spręsti viena opiausių kultūros politikos problemų, tai būtų itin svarus, konkretus ir telkiantis kultūrinę bendruomenę žingsnis įgyvendinant ne tik  Seimo patvirtintas Lietuvos kultūros  politikos kaitos gaires, bet ir  Vyriausybės programą kultūros srityje.
Savivaldybių žinios Kaštonų g. 4, LT-01107 Vilnius, Tel.: (8 5) 262 08 47, Faks. (8 5) 262 20 83, el.p. info@savzinios.lt
  Visos teisės saugomos © 2012 Savivaldybių žinios