Titulinis Istorija Archyvas Paslaugos Kontaktai English
 
  Savivaldybių žinios
Kaštonų g. 4,
LT-01107 Vilnius,
Tel.: (8-5) 262 08 47
Faks. (8-5) 262 20 83
el.p.info@savzinios.lt

 

"Savivaldybių žinios" - vienintelis Lietuvoje leidinys apie savivaldą, pasiekiantis atokiausius šalies kampelius nuo mažiausios seniūnijos iki Seimo.

Archyvas

Nr. 12 (645), 2013-04-25
LSA TARYBOS POSĖDIS PALANGOJE

Atgal
Versija spausdinti
Komentarai (0)

Balandžio 17–18 d. Palangoje rinkosi Lietuvos miestų ir rajonų merai.  Darbotvarkėje buvo numatytas Lietuvos savivaldybių asociacijos tarybos posėdis ir miesto efektyvaus energijos valdymo konferencija.

LSA tarybos posėdis pradėtas regioninės politikos įgyvendinimo klausimais, kurių aktualijomis dalijosi Vidaus reikalų ministerijos (VRM)  Regioninės plėtros departamento direktorius Arūnas Plikšnys ir Regioninės plėtros skyriaus vedėjas Gediminas Česonis.

Nacionalinės pažangos programos prioritetui „Regioninė plėtra“ įgyvendinti VRM parengė Tarpinstitucinio veiklos plano 2014–2020 m. projektą, kuriame laikomasi numatytų ES struktūrinės  ir kitos tarptautinės paramos proporcijų. Minėtame plane numatytas VRM ir kitų ministerijų dalyvavimas, tačiau šiam planui pritarė ne visos ministerijos.

LSA taryba, vertindama pasiteisinusį 2007–2013 m. ES paramos programavimo laikotarpio regioninį projektų atrankos modelį, pažymėdama svarų regionų plėtros tarybų ir savivaldybių indėlį planuojant 2014–2020 m. regioninės plėtros prioriteto priemones ir jų finansavimo poreikį, priėmė nutarimą, kuriuo pritaria Nacionalinės pažangos programos prioriteto „Regioninė plėtra“ Tarpinstitucinio veiklos plano 2014–2020 m. (TVP) projektui. Taip pat šiuo nutarimu pasakyta pozicija finansavimo atžvilgiu, siūlant numatyti didesnį finansavimą šiluminės energijos tiekimo ir gamybos efektyvumo didinimo, energijos vartojimo efektyvumo didinimo viešuosiuose pastatuose, energijos taupymo, turizmo, kompleksinio viešosios infrastruktūros plėtojimo priemonėms ir numatant kogeneracijos šaltinių diegimo ir rekonstrukcijos skatinimo priemonę. Posėdžio metu TVP nutarimą pasiūlyta papildyti pasiūlymu Vyriausybei  kompensuoti projektų pridėtinės vertės mokesčio išlaidas. Nepritardama kai kurių  ministerijų pozicijoms Regioninės plėtros prioriteto priemones įgyvendinti ne regioniniu projektų planavimo būdu, LSA kreipiasi į Aplinkos, Energetikos, Socialinės apsaugos ir darbo, Susisiekimo ir Ūkio ministerijas su pasiūlymu TVP priemones vykdyti regioniniu projektų planavimo būdu.

Daug dėmesio skirta ir regionų plėtros tarybų įgaliojimų didinimui aptarti. Regionų plėtros tarybų vaidmens didinimo būtinybė pažymėta Europos vietos ir regionų valdžių kongreso 2012 m. kovo 21 d. rekomendacijoje „Dėl vietos savivaldos Lietuvoje“, siūlant „imtis priemonių sukurti stipresnį regioninį lygmenį, išplečiant regionų plėtros tarybų kompetenciją, stiprinant jų aparatą ir numatant regioninių biudžetų kūrimą“. Apie tai rašoma ir XVI Vyriausybės programoje: „Didinsime regionų plėtros tarybų vaidmenį įgyvendinant nacionalinę regionų plėtros politiką, taip pat jų įgaliojimus, planuojant ir administruojant ES struktūrinę paramą.“ Todėl LSA taryba, vertindama po 2010 m. apskričių valdymo reformos įvykusius pokyčius formuojant ir aptarnaujant regionų plėtros tarybas, nutarė Seimui ir Vyriausybei siūlyti: išplėsti regionų plėtros tarybų įgaliojimus regioninio, tarptautinio bendradarbiavimo, regioninės reikšmės projektų inicijavimo klausimais; leisti regionų plėtros taryboms steigti pavaldžias viešąsias įstaigas, vykdysiančias sekretoriato funkcijas; numatyti valstybės finansavimą regionų plėtros tarybų įsteigtų viešųjų įstaigų veiklai užtikrinti.

LSA patarėjas informacinės visuomenės plėtros klausimais Raimundas Veikutis skaitė pranešimą  „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“ ir supažindino su tokiu pačiu pavadinimu vykdomu projektu, kurį inicijuoja VRM. Šiuo projektu siekiama  į elektroninę terpę perkelti Lietuvos savivaldybių institucijų teikiamas administracines paslaugas. Nemaža dalis savivaldybių el. paslaugų jau yra perkeltos arba keliamos per kitus projektus. Projektas „Centralizuotas savivaldybių paslaugų perkėlimas į elektroninę erdvę“ perkels ir visose savivaldybėse tiražuos  likusias, į kitus projektus nepatekusias paslaugas.

 Dabartiniai projekto partneriai – Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, Lietuvos savivaldybių asociacija, Ignalinos ir Širvintų rajonų, Klaipėdos ir Kauno miestų savivaldybių administracijos.

Miesto efektyvaus energijos valdymo konferencijoje buvo pristatyti aktualiausi atnaujinimo klausimai. Pranešėjai dalijosi pasiūlymais ir patirtimi, kalbėdami apie intelektualaus miesto sisteminius modelius: gyvenviečių namų saugumo sistemas ir automatizavimą; daugiabučių namų atnaujinimo energinius rodiklius, priemones, investicijas ir praktiką.  

„Išmanūs miestai buvo kuriami ir anksčiau, tik dabar tai stengiamasi daryti kryptingai ir maksimaliai panaudojant šiandienines technologijas. Lietuvoje jau diegiama nemažai išmaniųjų sprendimų: transporto statymo ir eismo valdymas, gatvių apšvietimo, elektros ir šilumos energijos tiekimo bei valdymo ir daugelis kitų“, – pasakojo UAB „Elsis“ generalinio direktoriaus pavaduotojas dr. I. Kandratavičius. Pasak jo, vienas iš išmaniojo miesto pritaikymo pavydžių gali būti ir savivaldybių darbas. Kitas UAB „Elsis“ atstovas E. Gruzdys pranešime „Priemonės efektyviam automatizuotam energinių resursų valdymui, duomenų perdavimui ir kontrolei“ pabrėžė, kad daugiabučių namų ūkiai yra vieni didžiausių energijos vartotojų Lietuvoje. „Lietuvoje daugiabučių namų ūkiai sunaudoja 31 proc. visos galutinės energijos: iš jų 81 proc. – šildymui ir karštam vandeniui, 12 proc. – apšvietimui ir el. prietaisams. Todėl, norint efektyviai valdyti energinius išteklius ir sumažinti sąskaitas, itin aktualu skirti atitinkamą dėmesį pastatų konstrukcijų gerinimui, šilumos punkto modernizavimui ir nuotolinio valdymo priemonėms“, – dėstė E. Gruzdys.

 Taip pat buvo apžvelgtas daugiabučių namų atnaujinimo  techninės būklės įvertinimas ir reikiamų techninių ir administracinių atnaujinimo priemonių pritaikymas įvairių tipų daugiabučiams šiltinant lauko atitvaras, keičiant langus, duris, keičiant šildymo sistemas, diegiant modernias apskaitos sistemas.

Komentarai (0)   Į viršų   Atgal
Parašykite savo nuomonę:
Vardas: El. paštas:
CAPTCHA Image
Įveskite aukščiau matomus skaičius:
 

  Visos teisės saugomos © 2012 Savivaldybių žinios