Archyvas

Nr. 13 (647), 2013-05-16
PER TULPIŲ ŠVENTĘ RADVILIŠKIS TAPO SOSTINE

Atgal
Versija spausdinti
Komentarai (0)

Jurgis AMBRAZAS

Lietuvos įstatymai draudžia trims aukščiausiems šalies vadovams palikti šalį vienu metu. Tačiau suvažiuoti į vieną vietą – kodėl gi ne? Nežinia, kas nulėmė – žvaigždės, atsitiktinumas ar akcija „Darom“, kad gegužės 10–11 d. Radviliškyje ir jo apylinkėse lankėsi šalies Prezidentė, Premjeras ir Seimo Pirmininkas.

DVARAS KAIP IŠ PASAKOS

Spalvingiausia ir fotografams patraukliausia buvo Prezidentės Dalios Grybauskaitės išvyka į Burbiškio dvarą, kur gegužės 11 d. vyko Tulpių šventė. Šio įspūdingo architektūros ir botanikos paminklo istorija driekiasi per kelis šimtmečius. Šaltiniai užsimena apie bajorus  Burbas, iš kurių pavardės neva kilo dvaro pavadinimas. Žinoma, kad nuo XVII a. pabaigos dvarą valdė Drobišai, Tovianskiai, Straševičiai. Daugyvenės kultūros muziejaus tinklalapyje rašoma, kad 1819 m. Burbiškio dvaras tapo Baženskių nuosavybe. 1903 m. dvarą paveldėjo Mykolas Baženskis. Jaunystėje jis mokėsi Rygoje, studijavo agronomiją Leipcige. Dvarininkas sugrįžo į Burbiškį ir pats ėmėsi tvarkyti ūkį. Buvo įkurtas didelis sodas, pastatytas puošnus dvaras, iškasti tvenkiniai, suformuotos salos, pastatyta tiltelių. XX a. pradžioje dvaro ansamblį sudarė rūmai, pagalbiniai gyvenamieji ir ūkiniai pastatai, oranžerija, arklidė, motorinis malūnas, kalvė.

1912 m. parko centrinėje dalyje buvo pastatytas skulptoriaus Kazimiero Ulianskio kūrinys – Lietuvos didžiojo kunigaikščio Vytauto paminklas. Tai pirmasis Vytauto paminklas Lietuvoje. Dvaro ansambliui skulptorius sukūrė ir kitų paminklų bei skulptūrų. Dar XX a. pirmoje pusėje Burbiškio dvaras ir jo parkas buvo plačiai žinomi ir gausiai lankomi. Čia užsukdavo šviesuoliai Gabrielė Petkevičaitė-Bitė, Jonas Basanavičius, Petras Vileišis. 1941 m. Baženskių šeima pasitraukė į Lenkiją. Dalį dvare buvusių vertybių Baženskiams pavyko išvežti, o kitkas buvo išgrobstyta per karą.

Po karo dvare buvo įkurta kiaulių ferma, pats dvaras ir parkas sunyko. 1981 m. pradėti dvaro tvarkymo darbai. 1991 m. Egidijaus Prascevičiaus iniciatyva įkūrus Daugyvenės kultūros istorijos muziejų-draustinį, Burbiškio dvaras tapo vienu iš šio muziejaus skyrių. 1992 m. dvaro paveldėtojas Adomas Baženskis, Mykolo Baženskio sūnus, dvarą padovanojo Radviliškio rajono savivaldybei su sąlyga, kad dvaro ansamblis bus naudojamas Lietuvos kultūros reikmėms. 2007–2011 m. Radviliškio rajono savivaldybei gavus lėšų iš ES fondų buvo restauruoti likę dvaro pastatai: arklidės, svirnas, tvartas, virtuvė, balandinė, sodininko namas, oranžerija ir ūkinis pastatas, atkurti tilteliai, keturių aukštų bokštas, pirtis, altana. Dvaro pastatams restauruoti jau išleista apie 12 mln. Lt iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų gautų pinigų. Prie Burbiškio dvaro atstatymo prisidėjo ir Radviliškio rajono savivaldybė. Burbiškio dvaras, šiuo metu užimantis 28 ha plotą – ne tiktai neoromantizmo ir neogotikos architektūros paveldo vertybė, bet ir landšaftinis bei gyvosios gamtos paminklas. Centrinėje dvaro dalyje yra 3 ha tvenkinys su 15 salų, 11 tiltų ir tiltelių. Aštuonios kanalais ir eglėmis apjuostos apžvalgos kalvelės, pagrindinė alėja su keturiomis karpotųjų beržų eilėmis, daug eglių. Parke auga 23 rūšių ir formų atvežtiniai augalai: kazokinis kadagys, europinis maumedis, didžioji pociūgė ir kt. Jame gyvena apie 40 rūšių paukščių. Burbiškio dvare kasmet vyksta Poezijos pavasario renginiai, kameriniai koncertai, mokslinės konferencijos, seminarai. Renkamos įvairių gėlių kolekcijos. Tarp jų – 300 rūšių ir formų tulpių rinkinys.

ĄŽUOLAI ŽALIUOS

Šiuometė Tulpių žydėjimo šventė buvo 13-oji. Joje apsilankiusi šalies Prezidentė Dalia Grybauskaitė nusprendė, kad geriausias jos indėlis į visoje šalyje tądien vykusią akciją „Darom“ – pasodinti ąžuoliuką. „Turime labai daug gražių vietų Lietuvoje. Burbiškio dvaras – pavyzdys visiems lietuviams, kaip tvarkytis ir rūpintis mūsų paveldu. Lietuva gali žydėti tulpėmis kiekvieną pavasarį. Paverskime Lietuvą žydinčia Lietuva“, – sveikindama šventės dalyvius sakė Prezidentė. D. Grybauskaitė priminė, kad Radviliškio kraštas – jos tėvelių gimtinė, todėl ji labai džiaugiasi matydama, kaip spalvingai kiekvieną pavasarį puošiasi Burbiškis. Burbiškyje Prezidentę lydėjo Radviliškio rajono  meras Darius Brazys ir Daugyvenės kultūros istorijos muziejaus-draustinio direktorius E. Prascevičius. Šventėje dalyvavęs Lenkijos miesto Gniezno galva Jacekas Kowalskis Prezidentei įteikė to miesto globėjo šv. Vaitiekaus atvaizdą. Į šventę atvyko ir dvarą Radviliškio rajono savivaldybei padovanojusio A. Baženskio šeimos nariai – jo sūnūs Jurgis ir Andriejus Baženskiai ir pusantrų metų amžiaus jauniausioji giminės atžala. Gegužės 11-ąją Burbiškyje lankėsi apie 23 tūkst. žmonių. Jiems koncertavo Birutė Dambrauskaitė, Stasys Povilaitis, Artūro Noviko džiazo mokyklos grupė „Jazz Island“, grupė „Liūdni slibinai“. Pasirodė ir Radviliškio rajono meno mėgėjų kolektyvai. Parko salelėse vaidino Radviliškio rajono gimnazijų moksleiviai.

PREMJERĄ TRAUKIA MOKYKLA

Pro Burbiškio dvarą gegužės 11-ąją nusidriekė ir Premjero Algirdo Butkevičiaus maršrutas. Tądien jis aplankė Paežeriuose (Radviliškio r.) gyvenančią motiną, paskui nuvyko į Šeduvos gimnaziją, kurią yra baigęs 1977 m. A. Butkevičių lydėjo ilgametis Šeduvos gimnazijos direktorius, dabar Radviliškio rajono vicemeras Kazimieras Augulis, Šeduvoje Premjerą sutiko Šeduvos gimnazijos direktorius Laimutis Škleinikas, Šeduvos seniūnas Kostas Dočkus, kažkada A. Butkevičių mokęs muzikos. „Tai, kad mokykloje įgytos žinios yra didžiulis turtas, dažniausiai supranti jau vėliau – baigęs mokyklą. Trauka sugrįžti į mokyklą atsiranda po jos baigimo prabėgus dešimčiai, penkiolikai metų. Važiuodamas aplankyti mamos visada stengiuosi rasti laisvesnę minutę čia užsukti, bent pamatyti mokyklą iš išorės, pereiti per jos stadioną“, – sakė gimnazistams Premjeras. Iš Šeduvos nuvykęs į Burbiškį ir pasižvalgęs Tulpių žydėjimo šventėje, A. Butkevičius išskubėjo į Vilnių, kur spėjo dalyvauti akcijoje „Darom“.

GALIMA IR GELEŽINKELIU

Seimo Pirmininkas Vydas Gedvilas ir vicepirmininkas Vytautas Gapšys gegužės 10-ąją lankėsi pačiame Radviliškyje. Atvyko traukiniu – taip pagerbė geležinkelietiškas Radviliškio tradicijas. Pirmininką atlydėjo AB „Lie­tu­vos ge­le­žin­ke­liai“ vadovai, tarp jų – bend­ro­vės ge­ne­ra­li­nis di­rek­to­rius Sta­sys Dai­lyd­ka. V. Gedvilas užsuko į Lo­ko­mo­ty­vų de­po re­mon­to ce­chą, domėjosi senu garvežiu ir naujais lokomotyvais. De­po vir­ši­nin­kas And­re­jus Jes­ma­nas aprodė svečiams depe surinktą menevrinį lokomotyvą. Tai eksporto prekė – vienas toks parduotas į Estiją už 6,3 mln. Lt.

143 metus skaičiuojantis Radviliškio lokomotyvų depas buvo įkurtas 1870 m. ir turėjo šešis garvežius.  Šiuo metu depe dirba daugiau kaip 600 žmonių, jie aptarnauja 130 lokomotyvų. Depo pažiba – šilumvežiai „Siemens“ ER20 CF. Dėl savo techninių charakteristikų, pavyzdžiui, mažesnių kuro sąnaudų, šie lokomotyvai turi konkurencinių pranašumų krovinių vežimo rinkoje. Turėdama per 40 tokių mašinų, AB „Lietuvos geležinkeliai“ yra bene moderniausias lokomotyvų parkas visoje Rytų ir Vidurio Europoje.

Geležinkeliu ir automobiliais į Radviliškį suvažiavę šalies vadovai tam kartui patraukė žiniasklaidos dėmesį. Ne vienam skaitytojui ar klausytojui įsiminė Burbiškio pavadinimas. Radviliškio rajonas kol kas ne itin garsėja poilsiaviečių gausa, tačiau tas pats Burbiškis ketina viešbučiu ir kemperių aikštele pritraukti daugiau turistų. Kažin ar aukšti pareigūnai, kol bus postuose, keliaus kemperiais kaip paprasti žmonės, tačiau jie savo darbą atliko. O laisviau keliaujantys piliečiai gali sau leisti apvažiuoti daugiau lankytinų Radviliškio rajono vietų: Baisogalos ir Diktariškių dvarus, Šeduvą, Kleboniškių kaimo buities ekspoziciją, Raginėnų archeologijos paminklų kompleksą.

 
Savivaldybių žinios Kaštonų g. 4, LT-01107 Vilnius, Tel.: (8 5) 262 08 47, Faks. (8 5) 262 20 83, el.p. info@savzinios.lt
  Visos teisės saugomos © 2012 Savivaldybių žinios