Archyvas

Nr. 15 (648), 2013-05-23
IŠVAŽIUOJAMASIS LSA PATARĖJŲ POSĖDIS

Atgal
Versija spausdinti
Komentarai (0)

Gegužės 17 d. LSA direktorės Romos Žakaitienės vadovaujama patarėjų delegacija (nuotr.) Kaišiadorių rajono mero  Romualdo Urmilevičiaus kvietimu lankėsi rajono savivaldybėje, kur susitiko su savivaldybės ir administracijos skyrių vadovais. Viešėta Paparčių miestelio seniūnijos daugiafunkciame centre, kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškėje. Tokie gyvi susitikimai vyksta nedažnai. Posėdžio dalyviams buvo pristatyta LSA patarėjų kuruojamos sritys, LSA direktorato ir komitetų veikla. Pasak R. Žakaitienės, LSA gauna laiškų, kuriuose savivaldybės prašo išskirtinio dėmesio savo reikalams, todėl dar kartą buvo atkreiptas dalyvių dėmesys, kad  LSA atstovauja visiems  savo nariams, savivaldybių  bendriems interesams valstybės valdžios ir valdymo institucijose. Savivaldybininkai buvo pakviesti aktyviau bendradarbiauti su LSA komitetais.

AKTUALŪS  SOCIALINIAI   KLAUSIMAI 

LSA patarėja socialiniais klausimais Audronė Vareikytė Kaišiadorių savivaldybės specialistus  informavo apie aktualius socialinės srities klausimus. Ji pabrėžė, kad Seime jau priimti Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo pakeitimai, kurie sugriežtina socialinių pašalpų skyrimą. Taip pat pažymėta, kad šiuo metu LSA su Socialinės apsaugos ir darbo bei Finansų  ministerijomis  diskutuoja apie tai, kokiomis sąlygomis nuo 2014 m. socialinę pašalpą reikėtų perduoti savivaldybėms vykdyti kaip savarankiškąją funkciją. Finansų ministerija norėtų šią pašalpą perduoti patikslinto  2013 m. socialinėms pašalpoms skirto plano dydžio,  tačiau LSA, kaip ir Socialinės apsaugos ir darbo ministerija, laikosi pozicijos, kad socialinę pašalpą būtų galima perimti pagal 2012 m. faktinių išlaidų lygį. Pasitarime  taip pat informuota, kad socialinės apsaugos ir darbo ministrės Algimantos Pabedinskienės iniciatyva kartą per ketvirtį bus rengiami LSA ir ministerijos  vadovybės pasitarimai aktualiems socialiniams klausimams aptarti. 

TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCEDŪRŲ  REFORMOS

Nemažai diskusijų sukėlė painūs ir griozdiški Teritorijų planavimo įstatymo ir jį lydinčių įstatymų projektai. Pasak LSA patarėjo kaimo ir teritorijų planavimo klausimais Gedimino Vaičionio, Vyriausybė parengė ir pateikė Seimui naujos redakcijos Teritorijų planavimo įstatymo ir jį lydinčių įstatymų projektus (21 įstatymų pakeitimo projektas), kuriuose siūlomos teritorijų planavimo procedūrų  reformos. Asociacija aktyviai dalyvaus svarstant Teritorijų planavimo įstatymo projektą Seime ir gins  savivaldybių kompetencijų išsaugojimą.  Šių metų gegužės 28 d. planuojamas LSA Žemės valdymo ir kaimo reikalų komiteto posėdis, kuriame savivaldybių specialistai nagrinės pateiktų įstatymų projektus ir parengs išvadas. Į numatomą LSA komiteto posėdį buvo pakviesti ir Kaišiadorių rajono savivaldybės specialistai.

SAVIVALDYBIŲ ADMINISTRAVIMAS

LSA patarėja savivaldybių administravimo klausimais Vida Ablingienė apžvelgė pagrindines komiteto veiklos kryptis: tai  Europos vietos savivaldos chartijos nuostatų įgyvendinimo stebėsena kuruojamose srityse;  įstatymų teisės aktų nagrinėjimas ir įvertinimas; savivaldos plėtra; administracinis teritorinis suskirstymas, valstybės tarnyba ir viešasis administravimas; strateginis planavimas; regioninė politika ir daug kitų sričių. Kalbėta ir apie Seimo Valstybės valdymo ir savivaldybių komitete sudarytos darbo grupės, kuri rengia Vietos savivaldos įstatymo pakeitimus, susijusius su strateginio planavimo dokumentų sistema, dokumentų rengimu, tvirtinimu ir pasiektų rezultatų vertinimu. Posėdžio dalyviai informuoti ir apie VRM sudarytą darbo grupę Gyvenamosios vietos deklaravimo įstatymo pataisoms parengti. Vienas svarbiausių darbo grupės tikslų – sutvarkyti asmenų, neturinčių gyvenamosios vietos, apskaitą. Sodininkų bendrijų įstatyme nustatyta pareiga savivaldybėms perimti sodininkų bendrijų kelius. LSA ir Kaišiadorių savivaldybės specialistai akcentavo netinkamą situaciją, kai įstatymų leidėjas priima teisės aktą, tačiau lėšų įstatymui įgyvendinti nenumato.   

Taigi darbų laukia daug. O savivaldybių specialistai kviečiami dalytis patirtimi ir sumanymais su LSA komitetų nariais.
Savivaldybių žinios Kaštonų g. 4, LT-01107 Vilnius, Tel.: (8 5) 262 08 47, Faks. (8 5) 262 20 83, el.p. info@savzinios.lt
  Visos teisės saugomos © 2012 Savivaldybių žinios