Archyvas

Nr. 15 (648), 2013-05-23
PABERŽĖ: „UŽ JŪSŲ IR MŪSŲ LAISVĘ!“

Atgal
Versija spausdinti
Komentarai (0)

Jurgis AMBRAZAS

Gegužės 19 d. Paberžėje (Kėdainių r.) vyko Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos minėjimas, taip pat 1863 m. sukilimo 150-ųjų metinių paminėjimo šventė. Lietuvos krašto apsaugos ministerijos, Lietuvos kariuomenės vado, Kėdainių rajono savivaldybės ir Kėdainių krašto muziejaus iniciatyva 1863 m. sukilimo 150 metų sukakties proga buvo pastatytas atminimo akmuo su sukilimo herbu.

Renginys prasidėjo šv. Mišiomis Paberžės Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčioje. Giedojo Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademijos choras „Kariūnas“. 

„1863 metų sukilimas yra svarbus, daugeliu požiūrių lūžinis Lenkijos, Lietuvos, Baltarusijos, iš dalies ir Ukrainos bei Rusijos istorijos momentas. Sukilimas, prieš 150 metų prasidėjęs buvusiose Lenkijos−Lietuvos valstybės žemėse, buvo viena iš daugelio visuomeninių akcijų, kuriomis bandyta nusimesti svetimą jungą“, − į susirinkusiuosius kreipėsi Kėdainių rajono meras Rimantas Diliūnas.

BUVO IR PARAKO DŪMŲ

Po Mišių šventės dalyviai buvo pakviesti pažiūrėti 1863 m. sukilimo epizodo atkūrimo: kaip kunigas Antanas Mackevičius sako uždegančią kovai kalbą, skelbia manifestą, laimina sukilėlius ir visi išeina kovon, pagaliau įvyksta ginkluotas susidūrimas.

Istorinį įvykį ir jo dalyvius – sukilusius valstiečius ir sukilimą malšinusios caro armijos karius – suvaidino entuziastai iš istorinių klubų: „Kauno pavieto laisvieji šauliai“, draugijos „Insurekcia“ (Lenkija), „9 rota 1863” (Lenkija), „LDK didžiosios buožės 1-asis pėstininkų regimentas“ (Ukmergė). Jie vilkėjo rekonstruota to meto apranga, buvo ginkluoti veikiančiomis to meto ginklų kopijomis. Vingiuotame upelio slėnyje buvo įkurta įtvirtinta sukilėlių miško stovykla. Sukilimo inscenizavimo epizodą komentavo Vytauto Didžiojo karo muziejaus darbuotojai. 

Atidengto paminklo autoriai yra skulptorius Juozas Šlivinskas, architektas Vaidas Speč-kauskas ir projekto vadovas − savivaldybės vyr. architektas Vytautas Kundrotas. Ant akmens matomas šio sukilimo herbas, kurį sudaro sukilime dalyvavusių tautų simbolika: Lenkijos erelis, Lietuvos Vytis ir Gudijos Šv. Mykolas arkangelas. „Už jūsų ir mūsų laisvę!“ – prie paminklo trimis kalbomis užrašytas sukilimo šūkis. Lietuvos kariuomenės vadas gen. ltn. Arvydas Pocius skulptoriui J. Šlivinskui įteikė atminimo dovaną.

Per šventę netrūko muzikos: vyko Lietuvos kariuomenės orkestro ir Garbės sargybos kuopos pasirodymai. Kėdainių rajono folkloro kolektyvai atliko savo programas. Tarp šventės dalyvių buvo krašto apsaugos ministras Juozas Oleka, kiti aukšti Lietuvos kariuomenės pareigūnai. Šventę savo apsilankymu pagerbė Kėdainių krašto garbės pilietis dailininkas Aloyzas Stasiulevičius.  

Kiek anksčiau Kėdainiuose buvo pagerbti Respublikinio mokinių meninės kūrybos konkurso, skirto 1863 m. sukilimo 150-osioms metinėms paminėti, laureatai. Konkursą surengė Kėdainių krašto muziejus ir Kėdainių dailės mokykla.  Konkursui buvo pateikti 85 kūrybiniai darbai. Komisija  įvertino darbus ir nustatė konkurso nugalėtojus. Nutarta panaudojant laureatų ir kitų dalyvių piešinius išleisti atvirukus.

ISTORIJA PERSUNKTA KĖDAINIŲ ŽEMĖ

Istorinės gijos iš Kėdainių žemės driekiasi į kaimynines šalis. Gegužės 16 d. į Kėdainių rajono savivaldybę atvyko Rusijos Kaliningrado srities Zelenogradsko miesto savivaldybės  vadovas,  miesto deputatų tarybos pirmininkas Georgijus   Popšojus su jį lydinčiais asmenimis. Gegužės 17 d. Kėdainių rajono savivaldybėje pasirašyta sutartis tarp Kėdainių rajono savivaldybės  ir Kaliningrado srities Zelenogradsko miesto savivaldybės. Tai  jau dešimtasis miestas, su kuriuo bendradarbiauja savivaldybė. Abiejų miestų savivaldybių konkretus bendravimas prasidėjo 2012 m., kai buvo minimos Piotro Stolypino gimimo 150-osios metinės.

Pernai rugsėjį Kėdainiuose,  šalia stačiatikių  Viešpaties Atsimainymo cerkvės,  buvo atidengta memorialinė lenta, skirta P. Stolypinui atminti. Tąkart į Kėdainius ir į iškilmingą ceremoniją  buvo atvykę Rusijos Federacijos Užsienio reikalų ministerijos atstovybės Kaliningrade, Rusijos Federacijos ambasados Lietuvos Respublikoje atstovai bei kiti aukšti asmenys. Tada priėmime pas rajono merą Rimantą Diliūną buvo kalbėta ir apie Rusijos Federacijos Užsienio reikalų ministerijos atstovybės Kaliningrade ketinimą dovanoti Kėdainių krašto muziejui fotografijų parodą, skirtą P. Stolypinui. Lapkritį rajono meras R. Diliūnas su savivaldybės atstovais buvo išvykęs į Kaliningradą. Rusijos Federacijos užsienio reikalų ministerijos atstovybėje Kaliningrade buvo surengta fotografijų paroda, skirta P. Stolypino 150-osioms gimimo metinėms, čia priimti kėdainiečiai, o  nuotraukos  iškilmingai perduotos Kėdainiams. 

Iškilus politikas, reformatorius, nors ir prieštaringai vertinamas, P. Stolypinas Lietuvai nusipelnė kaip švietėjas. Kaip tik P. Stolypino iniciatyva Dotnuvoje už valstybės lėšas buvo nupirktas grafų Kreicų dvaras ir jame įkurta žemės ūkio mokykla, kuri nepriklausomos Lietuvos laikais tapo Žemės ūkio akademija.

PARTIZANAI PAGERBTI MINAIČIUOSE

Partizanų pagerbimo, kariuomenės ir visuomenės vienybės diena gražiai paminėta ir Radviliškio rajone, Minaičių kaime. Renginys vyko Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio tarybos 1949 m. vasario 16 dienos Deklaracijos paskelbimo memoriale. Tarp dalyvių – Radviliškio rajono savivaldybės, Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro, Lietuvos kariuomenės atstovai, Karinių oro pajėgų Oro gynybos bataliono kariai, kariai savanoriai, Radviliškio rajono švietimo įstaigų mokiniai, jaunieji šauliai. Skrydžiu virš Minaičių susirinkusiuosius pasveikino NATO oro policijos misiją atliekantys Prancūzijos karo lakūnai su naikintuvais „Mirage 2000C“.
Savivaldybių žinios Kaštonų g. 4, LT-01107 Vilnius, Tel.: (8 5) 262 08 47, Faks. (8 5) 262 20 83, el.p. info@savzinios.lt
  Visos teisės saugomos © 2012 Savivaldybių žinios