Archyvas

Nr. 15 (648), 2013-05-23
PO ŠIMTAMETĖS ŠVENTOVĖS AURA

Atgal
Versija spausdinti
Komentarai (0)

Jadvyga DZENCEVIČIENĖ  Aukštadvario seniūnė

2013-ieji  Aukštadvario seniūnijos bendruomenei ilgai išliks įsimintini kaip jubiliejiniai. Neseniai  iškilmingai buvo paminėtas Aukštadvario žemės ūkio mokyklos 90-metis. Gegužės 12 d. Aukštadvario Kristaus Atsimainymo bažnyčia atšventė garbingą šimto metų jubiliejų. Visų mylima šventovė paskendo gėlių jūroje. Nepaprastai gražią jubiliejinę puokštę prie Dievo stalo padovanojo Trakų rajono mero žmona, aukštadvarietė Danutė Zalieckienė.

Tik gražios gamtos prieglobstyje slypi tokios ilgaamžiškumo gijos, subrandinusios šimtametes įstaigas ir žmones. Šventės metu buvo pasveikinta 100 metų jubiliejų švenčianti  Aukštadvario miestelio gyventoja, buvusi ilgametė bažnyčios choristė Olga Butkevičienė ir prie 100 metų jubiliejaus slenksčio priartėjęs didžiai gerbiamas kunigas prelatas, teologijos mokslų daktaras Pranas Gaida Gaidamavičius.

Kaip džiugu buvo stebėti iškilmingai pasipuošusius parapijiečius. Ant agapės vaišių stalo puikavosi suneštos vaišės: pyragai, tortai, skruzdėlynai, naminiai sūriai ir skilandžiai, naminė gira. Sugužėjo čia Aukštadvario ir Bijūnų bendruomenių žmonės, kraštiečiai, svečiai. Mus aplankė Seimo narė Dangutė Mikutienė, Nepriklausomybės Akto signataras Romualdas Rudzys,  Kultūros ministerijos atstovės, Trakų rajono meras Vytautas Zalieckas su tarybos nariais, Trakų kultūros rūmų direktorius Darius Nedveckis, Trakų krašto vietos veiklos grupės pirmininkė Alvyda Kazakevičiūtė.

Šv. Mišias vedė Kaišiadorių vyskupijos vyskupas emeritas Juozas Matulaitis, generalvikaras, teologijos mokslų daktaras monsinjoras Algirdas Jurevičius, diakonas Saulius Kristapavičius, Stakliškių bažnyčios klebonas Alfredas Rūkšta ir monsinjoras Vytautas Kazys Sudavičius. Giedojo Kauno jėzuitų gimnazijos choras.

Po šv. Mišių prasidėjo iškilmingi sveikinimai. Aktyviausius Aukštadvario krašto žmones sveikino ir padėkas įteikė Seimo narė Dangutė Mikutienė,  Trakų rajono meras V. Zalieckas ir administracijos direktorė Asta Kondratavičienė.

Aukštadvariečio Trakų rajono mero V. Zaliecko šeima šios garbingos sukakties proga dovanojo bažnyčiai naują varpą, kuris bus pastatytas bažnyčioje birželio pradžioje. Dovanodamas varpą meras priminė, kad jo senelis, Vladislavos malūno savininkas  Odinecas, buvo vienas iniciatorių kuriant Aukštadvario parapiją ir statant šią bažnyčią. Tai didžiausia dovana bažnyčios jubiliejaus proga.

Nepriklausomybės Akto signataras Romualdas Rudzys su meru dovanojo šiam jubiliejui nukaltą sidabrinį medalį, skirtą palaimintajam popiežiui Jonui Pauliui II. O labiausiai džiaugėmės šiai sukakčiai išleista knyga „Aukštadvario Kristaus Atsimainymo parapija 1913–2013“, kurios didžiausi rėmėjai buvo Lietuvos Respublikos kultūros rėmimo fondas, Trakų rajono savivaldybė ir kraštiečiai: profesorius Mečislovas Rondomanskas, Tadas Ziminskas, Viačislavas Glebus ir Algimantas Kundrotas.

Bažnyčios šventoriuje vyko įspūdingas koncertas: grojo mažieji muzikos mokyklos muzikantai, Aukštadvario kaimo kapela, giedojo mišrus naujai įsikūręs Aukštadvario choras, šoko Aukštadvario tautinių šokių kolektyvas „Nava“.

Po agapės vaišių leidomės į paežerę pasidžiaugti  Aukštadvario Kristaus Atsimainymo parapijos projektu, įvykdytu per Trakų krašto vietos veiklos grupę. Edukacinę programą projekto vykdymo teritorijoje pristatė Aukštadvario regioninio parko kultūrologė Rita Balsevičiūtė.

Ši jubiliejinė šventė padarė didelį įspūdį. Ji, kaip ir 100 metų Aukštadvario Kristaus Atsimainymo bažnyčios istorija, nepakartojama. Per šimtmetį Verknės upe nutekėjo daug vandens… Čia buvo daug gražių gyvenimų, daug prasmingų dienų.

Ačiū visiems, kurie tokią iškilmingą dieną buvote su mumis kartu.
Savivaldybių žinios Kaštonų g. 4, LT-01107 Vilnius, Tel.: (8 5) 262 08 47, Faks. (8 5) 262 20 83, el.p. info@savzinios.lt
  Visos teisės saugomos © 2012 Savivaldybių žinios