Archyvas

Nr. 18 (651), 2013-06-13
SENIŪNIJOS – VIEŠŲJŲ PASLAUGŲ TEIKĖJOS

Atgal
Versija spausdinti
Komentarai (0)

Algis STRELČIŪNAS  Seimo narys

Gegužės 30 d. Seime buvo pateiktas įstatymo projektas „Dėl Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 31 straipsnio pakeitimo“, kurio teikimui buvo pritarta. Įstatymo projektu siekiama užtikrinti vietos savivaldos įgyvendinimą taip, kaip tai numato Lietuvos Respublikos Konstitucijos 119 str. ir Vietos savivaldos įstatymas. Šiame įstatyme numatyta, kad seniūnijos yra savivaldybės administraciniai struktūriniai teritoriniai padaliniai, kurie užtikrina viešųjų paslaugų teikimą vietos gyventojams. Todėl būtina išsaugoti seniūnijų ir seniūnų veiklą, nes tai yra valstybės įstaigos, esančios arčiausiai žmonių ir geriausiai galinčios administruoti priskirtą teritoriją ir žinoti jos problemas. Taip pat svarbu užtikrinti gyventojams geresnį viešųjų paslaugų prieinamumą arčiau jų gyvenamosios vietos. Įstatymo projekto tikslas – numatyti, kad kiekvienoje savivaldybėje būtų mažiausiai viena seniūnija, kuri užtikrintų geresnį viešųjų paslaugų teikimą ir prieinamumą gyventojams ir sudarytų galimybes geriau atstovauti vietos gyventojų interesams.

Šiuo metu ne visose Lietuvos savivaldybėse yra sudarytos seniūnijos, kurių steigimą numato Vietos savivaldos įstatymas. Seniūnijų nėra Klaipėdos, Alytaus, Visagino, Panevėžio ir Neringos miestuose. Nuo šių miestų savivaldybių gyventojai yra nutolę 10–15 km atstumu.

Vienos svarbiausių paslaugų, kurias teikia seniūnijos, tai – prireikus įvertina atskirų šeimų gyvenimo sąlygas bei poreikius ir pateikia savivaldybės administracijai pasiūlymus dėl socialinės paramos reikalingumo, pagal kompetenciją organizuoja vaiko teisių apsaugą, apibendrina gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovų pastabas. Taip pat gyventojai gali seniūnijose deklaruoti gyvenamąją vietą, o seniūnai turi įgaliojimus atlikti kai kuriuos nemokamus notarinius veiksmus.

Gyventojai, kurių gyvenamoji vieta nutolusi nuo savivaldybės centro, ne visada gali nuvykti į reikiamas valstybines institucijas, o tai mažina žmonių galimybes pasinaudoti savo teisėmis ir gauti reikiamą pagalbą. Ypač tai aktualu vyresnio amžiaus žmonėms.

Seniūnijos užtikrina ne tik geresnį viešųjų paslaugų prieinamumą gyventojams, bet ir skatina bendruomeniškumą, telkia gyvenamosios vietovės gyventojus į vieną centrą, palaiko ir gina jų interesus. Be to, seniūnijos organizuoja nemokamus kultūrinius renginius, šventes, susitikimus, kurių taip trūksta gyventojams.

Taigi būtina išlaikyti šią vietos savivaldos struktūrą, nes, pirmiausia, ji įstatymo leidėjo numatyta Vietos savivaldos įstatyme, ir antra, tai yra institucija, reikalinga gyventojams.

 

 
Savivaldybių žinios Kaštonų g. 4, LT-01107 Vilnius, Tel.: (8 5) 262 08 47, Faks. (8 5) 262 20 83, el.p. info@savzinios.lt
  Visos teisės saugomos © 2012 Savivaldybių žinios