Titulinis Istorija Archyvas Paslaugos Kontaktai English
 
  Savivaldybių žinios
Kaštonų g. 4,
LT-01107 Vilnius,
Tel.: (8-5) 262 08 47
Faks. (8-5) 262 20 83
el.p.info@savzinios.lt

 

"Savivaldybių žinios" - vienintelis Lietuvoje leidinys apie savivaldą, pasiekiantis atokiausius šalies kampelius nuo mažiausios seniūnijos iki Seimo.

Archyvas

Nr. 21 (654), 2013-07-11
ES PARAMA: INTEGRUOTOS TERITORINĖS PLĖTROS POŽIŪRIS

Atgal
Versija spausdinti
Komentarai (0)

Jurgis AMBRAZAS

Europos struktūrinių ir investavimo fondų parama 2014–2020 m. laikotarpiu labai svarbi visoms savivaldybėms. Juolab kad neseniai vykusiame susitikime su savivaldybių merais šalies Ministras Pirmininkas Algirdas Butkevičius pareiškė nuostatą, kad ateityje savivaldybėms bus leidžiama skolintis tiktai ES finansuojamiems  projektams įgyvendinti. Liepos 2 d. Lietuvos savivaldybių asociacijos valdybai (LSA) buvo pristatyta integruotos teritorinės plėtros koncepcija, kuria bus remiamasi finansuojant projektus iš ES fondų pagal 2014–2020 m. finansinę perspektyvą. Pranešėjas Gediminas Česonis, Vidaus reikalų ministerijos Regioninės politikos departamento Regioninės politikos strateginio koordinavimo skyriaus vedėjas, kalbėjo apie miestų vystymo galimybes panaudojant integruotas teritorines investicijas (ITI).

NAUJI INSTRUMENTAI

2014–2020 m. bus siekiama suderinti du miestų plėtros instrumentus – ITI ir bendruomenės inicijuotą vietos plėtrą. Taip norima pasiekti didžiausią miestų plėtrai skirtų viešųjų investicijų veiksmingumą ir rezultatų tvarumą. Įgyvendinant ES struktūrinių fondų remiamą bendruomenių iniciatyvą siūloma koncentruotis į konkrečių teritorijų problematiką. Penkiuose didžiuosiuose Lietuvos miestuose kreiptinas dėmesys į socialinių problemų turinčias, izoliuotas teritorijas, regionuose – į mažo ekonominio aktyvumo ir socialinės atskirties problemomis pasižyminčių teritorijų (subregionų) urbanizuotas dalis (miestus nuo 6 tūkst. gyventojų ir mažesnius savivaldybių centrus).

2014–2020 m. programavimo laikotarpiu siekiama užtikrinti lygias galimybės ir visoms kaimo vietovių (iki 6 tūkst. gyventojų) vietos veiklos grupėms rengti vietos plėtros strategijas ir teikti jas atrankai. Atrenkant vietos plėtros strategijas ypač daug dėmesio skiriama jų kokybei, vietinių veiklos grupių partnerystės kokybei ir gyventojų įtraukimo į vietos plėtros strategijos rengimą mastui. (Kaimo vietovių vietos veiklos grupės teritorija – vietovė, kurios bendras gyventojų skaičius yra nuo 6 tūkst. iki 150 tūkst., įskaitant mažus miestelius, taip pat miestus iki 6 tūkst. gyventojų.) Pranešėjas G. Česonis apibūdino skirtingo dydžio urbanizuotoms teritorijoms būdingas problemas, kurios gali būti sprendžiamos taikant ITI.

• Iki 1 tūkst. gyventojų: nėra būtiniausių komunalinių paslaugų – pvz., centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens); opios demografinės, sveikatos problemos.

• 1 tūkst.–6 tūkst. gyventojų: trūksta viešosios infrastruktūros, paslaugų, kurios reikšmingos bendruomenių socialinei, kultūrinei veiklai.

• 6 tūkst.–100 tūkst. gyventojų: dėl nepakankamo gyvenamosios  ir investicinės aplinkos patrauklumo daug mažesniųjų miestų (savivaldybių centrų) susiduria su mažo užimtumo, mažo ekonominio aktyvumo, emigracijos problemomis;

• Daugiau kaip 100 tūkst. gyventojų: nepatrauklios ar apleistos didžiųjų miestų dalys (mikrorajonai) riboja viso miesto ekonominio augimo ir konkurencingumo galimybes, formuojasi socialinių patologijų, nusikalstamumo židiniai.

PATIRTIS IR NAUJOS SĄLYGOS

Integruotos teritorinės plėtros koncepcija nėra naujiena – ji buvo taikoma ir ankstesniu finansavimo laikotarpiu: pavyzdžiui, įgyvendinant Jonavos rajono savivaldybės probleminės teritorijos plėtros programos priemones, numatyta atnaujinti urbanistinę infrastruktūrą, gerinti ir plėsti kelių tinklą, rekonstruoti mokyklas. Vien miesto vietovėse bendruomenių inicijuotai vietos plėtrai iš Europos socialinio fondo preliminariai numatoma skirti 50 mln. Lt, paraiškos būtų pradėtos teikti nuo 2015 m. Numatoma, kad ITI pagrindu kuriamos vystymo programos bus rengiamos privalomai konsultuojantis su bendruomene ir socialiniais bei ekonominiais partneriais (iš kurių kartu su vietos valdžios atstovais ir būtų sudarytos vietos veiklos grupės). Rengiant vietos plėtros strategijas jų turinys bus nustatomas „iš apačios“ – iniciatyvos teisė suteikiama vietos veiklos grupėms, kuriose dalyvautų (tačiau neturėtų daugumos balsų) ir vietos valdžia. Tokiu atveju vietos valdžios atstovai vietos veiklos grupėms pasiūlytų sritis, kuriose su ITI suderinti veiksmai sukurtų didesnę pridėtinę vertę. Atrenkant vietos veiklos grupių parengtas strategijas bus vertinamas jų indėlis į ITI keliamų tikslų ar kitų nacionalinių ar regioninių  vystymosi uždavinių įgyvendinimą.

 

Komentarai (0)   Į viršų   Atgal
Parašykite savo nuomonę:
Vardas: El. paštas:
CAPTCHA Image
Įveskite aukščiau matomus skaičius:
 

  Visos teisės saugomos © 2012 Savivaldybių žinios