Titulinis Istorija Archyvas Paslaugos Kontaktai English
 
  Savivaldybių žinios
Kaštonų g. 4,
LT-01107 Vilnius,
Tel.: (8-5) 262 08 47
Faks. (8-5) 262 20 83
el.p.info@savzinios.lt

 

"Savivaldybių žinios" - vienintelis Lietuvoje leidinys apie savivaldą, pasiekiantis atokiausius šalies kampelius nuo mažiausios seniūnijos iki Seimo.

Archyvas

Nr. 22 (655), 2013-08-22
KĖDAINIAMS – EUROPOS TARYBOS GARBĖS ŽENKLAS IR KĖDAINIŲ ARENA

Atgal
Versija spausdinti
Komentarai (0)

Per baigiamąjį miesto šventės „Kėdainiams – 641“ koncertą miesto parke Seimo narė Dangutė Mikutienė Kėdainių rajono merui Rimantui Diliūnui  įteikė Europos Tarybos garbės ženklą.

Kaip žinoma, šių metų balandį Strasbūre vykusios Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos sesijos metu Europos prizo pakomitetis nusprendė Kėdainiams skirti Europos Tarybos Parlamentinės Asamblėjos apdovanojimą – Europos Tarybos garbės ženklą. Šis apdovanojimas – visos Kėdainių krašto bendruomenės pastangų propaguoti Europos vienybės idėją pripažinimas.

Sunku būtų išvardyti visus darbus, renginius, įvykius, susijusius su Lietuvai ir Europai reikšminga veikla. Kėdainių rajono savivaldybė kasmet įvykdo ne vieną tarptautinį projektą, tinkamai panaudodama Europos struktūrinių fondų lėšas, Kėdainių muziejuose kasmet organizuojami Europos muziejaus nakties renginiai, vyksta  tarptautinės parodos, vykdomi tarptautiniai projektai. Mokyklose taip pat vykdoma daug tarptautinių projektų, rengiami tarptautiniai jaunimo forumai, Europos Sąjungos jaunųjų mokslininkų, vizualiojo meno ir kiti konkursai, Europos dienos minėjimai. Kėdainių įmonės, įstaigos bendrauja ir keičiasi patirtimi su ne viena ES šalimi. Dažni  miesto  švenčių, įvairių renginių svečiai yra ES šalių atstovai. Ir tai ne pirmas  Europos Tarybos apdovanojimas. Kėdainių rajonas jau turi Europos diplomą – jį  pelnė 2007 m., o Europos garbės vėliava Kėdainių savivaldybei įteikta 2009 m., taip pat  miesto gimtadienio šventės metu.

Miesto švenčių metu taip pat oficialiai atidaryta naujoji Kėdainių arena, nors pergale prieš Belgijos krepšininkus ją pirmieji jau spėjo „pakrikštyti“ Lietuvos krepšinio rinktinės vyrai. Uni­ver­sa­lią  spor­to ir pramogų are­ną Kė­dai­nių ra­jo­no sa­vi­val­dy­bei ofi­cia­liai pa­do­va­nojo jos sta­ty­to­ja – 50 me­tų Kėdainiuose vei­kian­ti ak­ci­nė bend­ro­vė „Li­fo­sa“. Apie to­kio sta­ti­nio bū­ti­nu­mą Kė­dai­niuo­se kal­bė­ta ne vie­ną de­šimt­me­tį. Kė­dai­niuo­se ak­ty­viai plė­to­ja­mas spor­tas. Ta­čiau iki šiol ne­buvo vie­tos reng­ti aukš­to ly­gio krep­ši­nio var­žy­bas. Ini­cia­ty­vą sta­ty­ti are­ną par­odė Kė­dai­nių spor­to ais­truo­liai, ją par­ėmė sa­vi­val­dy­bės at­sto­vai, o įgy­ven­din­ti ėmė­si viena pagrindinių mūsų rajono įmonių – „Lifosa“ kartu su partneriu ir pagrindiniu įmonės akcininku AB „EuroChem“. Tokiu savo poelgiu „Lifosa“ ir jos vadovas Jonas Dastikas išreiškė solidarumą su visais kėdainiečiais, parodė pagarbą mums visiems, mūsų poreikiams.

Pernai gegužės 25 d. susitarimą pasirašė ir pirmąjį simbolinį akmenį įklojo AB „Lifosa“ generalinis direktorius Jonas Dastikas, AB „EuroChem“ administracijos direktorius Igoris Ščelkunovas ir rajono meras Rimantas Diliūnas. Ir štai gražuolė arena jau stovi, jau veikia. Ši diena įsimintina ir svarbi ne tik Kėdainių krašto žmonėms, bet ir visai Lietuvai. Pirmą kartą Lietuvoje atidaryta sporto ir pramogų arena, kurią savo lėšomis pastatė privati verslo įmonė ir padovanojo Kėdainių krašto bendruomenei. Bendruomenės palaikytą privačią iniciatyvą  bendrovė „Vikstata“ įgyvendino per stebėtinai trumpą laiką.

„Ne viena karta pasikeitė per chemijos įmonės veiklos 50  metų, tačiau bendrystės ryšiai su Kėdainių krašto bendruomene, rajono savivaldybe stiprėjo ir įgijo naujų formų. Tai ne tik sukurtos naujos darbo vietos, bet ir mokesčiai, socialinės programos, sveikatos, sporto, kultūros projektų rėmimas. Dėl šių jau įgyvendintų projektų ir atidarytos arenos Kėdainiai stiprina pozicijas tarp moderniausių ir šiuolaikiškiausių miestų“, – sakė rajono meras Rimantas Diliūnas. Dar dažais kvepiančios Kėdainių arenos bendras plotas siekia beveik 5,5 tūkst. kv. m. Vienu metu joje varžybas gali stebėti apie 2,2 tūkst. žiūrovų, o koncertus − iki 3 tūkst. žmonių.

Komentarai (0)   Į viršų   Atgal
Parašykite savo nuomonę:
Vardas: El. paštas:
CAPTCHA Image
Įveskite aukščiau matomus skaičius:
 

  Visos teisės saugomos © 2012 Savivaldybių žinios