Archyvas

Nr. 24 (657), 2013-09-05
ŠVIETIMO AKTUALIJOS LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ ASOCIACIJOS AKIMIS

Atgal
Versija spausdinti
Komentarai (0)

Ingrida VĖGELYTĖ

Šiais mokslo metais Lietuva tikisi 1229 mokyklose sulaukti 351,4 tūkst. mokinių, iš jų 29 tūkst. pirmokų. Tai pirmieji metai po ilgos pertraukos, kai pirmokų skaičius auga – šį rugsėjį ateis bent tūkstančiu pirmokų daugiau nei pernai. Švietimo sistema jau kelerius metus iš eilės išgyvena sunkius reformų, finansavimo stygiaus ir, emigracijai neslūgstant, mokinių praradimo laikus. Šiais mokslo metais į Lietuvos mokyklas ateis 22,5 tūkst. moksleivių mažiau, nei praėjusiais mokslo metais. Nepaisant to, kad švietimas mūsų šalyje yra oficialiai laikomas vienu iš prioritetų, finansavimo lygis to nepatvirtina. Tai supranta ir patvirtina pats švietimo ir mokslo ministras Dainius Pavalkis.

Lietuvos savivaldybių asociacija (LSA) šią rugsėjo 1-ąją pasitiko su aiškiai matomomis švietimo problemomis savivaldybėse ir jų sprendimo būdais. Rugpjūčio 27 d. Lietuvos mokslų akademijoje vykusioje visos Lietuvos pedagogų ir švietimo sistemos vadovų konferencijoje LSA direktorė Roma Žakaitienė priminė, kad XVI Vyriausybės programos 177 punkte teigiama, jog bus atsisakoma mokinio krepšelio finansavimo principo, savivaldybėms sudaroma daugiau galimybių laisviau disponuoti mokinio krepšelio lėšomis, o  sutaupytas lėšas panaudoti kitoms švietimo reikmėms, bus tobulinama lėšų skyrimo mokykloms metodika, kad būtų išsaugomos mokyklos kaimo vietovėse; bus suteikta daugiau galių ir laisvės pačioms mokykloms, mokyklų bendruomenėms. Pasak R. Žakaitienės, tik pradėjus dirbti naujajai Vyriausybei, savivaldybėms aktualius švietimo klausimus LSA aptarė su švietimo ir mokslo ministru. Kaip tada, taip ir dabar, pasitinkant naujuosius mokslo metus, aktualijos, LSA akimis, išlieka tos pačios: tobulintinas bendrojo ugdymo finansavimas (mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo metodika), mokyklų tinklo pertvarkos ir mokinių pavėžėjimo koreliacija, neformaliojo mokinių švietimo ir ikimokyklinio ugdymo organizavimas ir finansavimas.

Kalbant apie švietimo finansavimą,  LSA siekia, kad 2014 m. sutaupytas mokinio krepšelio (MK) lėšas metų gale vėl būtų leista panaudoti švietimo reikmių įsiskolinimams dengti, o MK lėšos, nepaisant mažėjančio mokinių skaičiaus, būtų paliktos švietimo reikmėms. R. Žakaitienė savo pranešime tvirtino, kad bendrojo ugdymo finansavimas buvo sumažintas dar ir 2011 m. Vyriausybės nutarimu, kuris pakeitė MK lėšų apskaičiavimo metodiką ir miestelių bei kaimų vidurinių mokyklų sutartiniai mokinių koeficientai buvo sumažinti nuo 4 iki 25 proc. „Dėl sumažinto finansavimo 2012 m. nukentėjo ne tik ugdymo procesas, bet daugumoje savivaldybių mokyklų iškilo ir socialinių problemų – iki minimumo mažėjo pedagogų atlyginimai, jiems nustatomi žemiausi atlyginimo koeficientai, nebemokami teisės aktais numatyti priedai dėl darbo gimnazijos klasėse, įgytos aukštesnės kvalifikacijos, sąsiuvinių taisymo ir kt. Kai kurių miestelių ir kaimų mokyklų mokytojai priversti eiti nemokamų atostogų“, – sakė LSA direktorė. 

LSA apklausos duomenimis, 2012 m. savivaldybėms trūko daugiau kaip 40 mln. MK lėšų. 2013 m. MK numatyta 1 933 603 tūkst. Lt, tačiau pagal metodiką priklausė 1 949 296 tūkst.  Lt, nes 2012 m. rugsėjo 1 d. bendrojo ugdymo įstaigose mokinių sumažėjo 18 286, bet 6 399 padaugėjo ikimokyklinio ugdymo įstaigas lankančių vaikų. Tad savivaldybėms šiais metais neatiduota 16704 tūkst. Lt MK lėšų. R. Žakaitienė pradžiugino pedagogus ir mokyklų vadovus pranešdama, kad su Ministru Pirmininku sutarta, jog 2014 m. mokinio krepšeliui papildomai bus skirta per 60 mln. Lt. Šios lėšos reikalingos Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių pakeitimams kompensuoti, klasių komplektų finansavimo mažėjimui amortizuoti, pedagoginei psichologinei pagalbai bei kitiems mokinio krepšelio metodikos pakeitimams.

Kita opi problema, kurią iškėlė LSA direktorė – savivaldybių prievolė užtikrinti   optimalų pradinio, pagrindinio, vidurinio lavinimo programų teikėjų tinklą. Tačiau savivaldybėms šią prievolę įgyvendinti neleidžia kai kurie Mokyklų tinklo kūrimo taisyklių punktai. Vadovaujantis šiomis taisyklėmis kaimiškosiose savivaldybėse iškyla problemų rengiant ir tvirtinant bendrojo ugdymo įstaigų tinklą, nes kai kuriose iš jų gali nebelikti mokyklų, vykdančių vidurinio ugdymo programas, nes nebesusidaro dvi klasės. Todėl 11–12 (9–12) klasių mokinius reikėtų vežti į „artimiausią“ mokyklą, kuri yra už 10 ar net 45 km. „Daugumai vyresniųjų klasių mokinių kelionė iki mokyklos užtruks iki 2 val., nes mokiniai gyvena vienkiemiuose. Tad kol juos visus surinks, pirmųjų įsėdusių į autobusą kelionės laikas tikrai užtruks iki 2 val. Vadinasi, mokiniai turės keltis apie 6 val. ryto, o gal dar anksčiau. Toks pat bus grįžimas į namus – juos pasieks tik apie 17 val. Taigi ar galima kalbėti apie sėkmingą mokymąsi? O apie neformalųjį švietimą negali būti nė minčių“, – tvirtino R. Žakaitienė. Ji teigė, kad didėja savivaldybių mokinių vežiojimo išlaidos, o lėšų papildomai neskiriama. Taip pat trūksta ir geltonųjų autobusų – kol kas tenkinama tik apie 50 proc. realaus jų poreikio. 2013–2017 m. mokykloms aprūpinti geltonaisiais autobusais numatyti 33 mln. Lt, tačiau joms jau dabar reikia daugiau kaip 400 geltonųjų autobusų. Dar 282 autobusai yra senesni nei septynerių metų, tad po trejų–penkerių metų jie gali būti nebetinkami mokiniams vežioti. LSA direktorė pažadėjo, kad asociacija ir savivaldybės toliau aktyviai bendradarbiaus su Švietimo ir mokslo ministerija, kitais socialiniais partneriais, kad būtų išspręstos švietimo problemos ir sudarytos palankesnės sąlygos švietimo bendruomenei.
Savivaldybių žinios Kaštonų g. 4, LT-01107 Vilnius, Tel.: (8 5) 262 08 47, Faks. (8 5) 262 20 83, el.p. info@savzinios.lt
  Visos teisės saugomos © 2012 Savivaldybių žinios