Archyvas

Nr. 33 (666), 2013-11-28
Vilniuje svarstytos Europos energetikos aktualijos

Atgal
Versija spausdinti
Komentarai (0)

Simona Žadvidaitė,

Jurgis Ambrazas

Lietuvai pirmininkaujant Europos Sąjungos Tarybai lapkričio 19–20 d. Vilniuje rinkosi ES Regionų komiteto Europos konservatorių reformistų politinė grupė (EKRG), pakviesta šios grupės vicepirmininkės, Šiaulių miesto tarybos narės Daivos Matonienės, Aplinkos ministerijos viceministrės. Vilniuje EKRG surengė konferenciją „Energetikos saugumas ir atsinaujinantys energetikos ištekliai Europos Sąjungoje“, kurioje aptartos Europos energetikos aktualijos: darni energetika, vietinių išteklių įsisavinimas, energijos ir jos išteklių tiekimo saugumas, energetikos tinklų sujungimas. Taip pat buvo aptarta politinė šios Europos vietos ir regionų valdžių asamblėjos darbotvarkė.

Efektyvios ir ekologiškos energetikos politikos svarbą gerai iliustruoja EK skaičiavimai, kad iki 2040 m. energijos poreikis ES didės bent 70 proc., o pasauliniu mastu – apie 50 proc., tuo tarpu europiečiai ryžtingai pasisako prieš aplinką teršiančiomis (pvz., iškastinio kuro) ar galinčiomis ilgalaikes neigiamas pasekmes sukelti (pvz., branduolinės) technologijomis paremtos energetikos plėtrą.

Vilniuje susirinkusius posėdžio dalyvius nuotoliniu būdu pasveikino aplinkos ministras Valentinas Mazuronis ir už ryšius su Regionų komitetu atsakingas Europos Parlamento vicepirmininkas Oldrichas Vlasakas. Europos savivaldybių ir regionų vadovai išklausė Lietuvos Vyriausybės atstovų (energetikos viceministrės Žydrūnės Juodkienės) ir ekspertų – tokių kaip Lietuvos atsinaujinančios energetikos konfederacijos prezidento Martyno Nagevičiaus, Vėjo energetikos asociacijos prezidento Sauliaus Pikšrio, Geologijos tarnybos vadovo Jono Satkūno kalbas ir tarptautinių ekspertų – Artimųjų Rytų technikos universiteto Ekonomikos ir administravimo fakulteto dekano Oktajaus Tanriseverio (Oktay F. Tanrisever) komentarus apie alternatyvios energetikos teikiamas galimybes ir jų lemiamus iššūkius. Regionų komiteto nariai taip pat aptarė vietos valdžios institucijų vaidmenį ir bendros veiklos galimybes skatinant atsinaujinančios energetikos plėtrą, energetinių klasterių formavimą, paramą mokslo tyrimams šioje srityje, kuriuos galėtų atlikti regioninės mokslo įstaigos, taip prisidėdamos prie energetinio saugumo ir regionų konkurencingumo didinimo.

Susitikimo metu RK EKR politinės grupės nariai priėmė Vilniaus deklaraciją, kurioje įvertindami visos Europos priklausomybę nuo iš nestabilių rinkų importuojamų energetinių išteklių, paragino ES institucijas daugiau dėmesio skirti vietinių energetikos galimybių panaudojimui, moksliniams tyrimams ir technologijų plėtrai siekiant saugios, švarios ir pigios energetikos. Deklaracijoje taip pat labai aukštai įvertintos ES Tarybai pirmininkaujančios Lietuvos pastangos spartinti europinių energetikos iniciatyvų – Trečiojo energetikos paketo, vidaus energetikos rinkos – įgyvendinimą. EKR grupė taip pat pabrėžė bendradarbiavimo su vietos ir regionų vadžių institucijomis svarbą, užtikrinant, kad atskiruose regionuose esantys energetiniai ištekliai būtų maksimaliai efektyviai panaudojami siekiant energetinio saugumo tikslų, o jau esama viešoji infrastruktūra būtų modernizuojama mažinant energijos poreikius.

Atstovaujama šalims

D. Matonienė „Savivaldybių žinioms“ aiškino, kad Regionų komitetas atstovauja visoms dabar jau 28 šalims, komitete yra 344 nariai. „Labiau jaučiamas šalių atstovavimas, o ne kurios nors politinės grupės įtaka. Kiekviena šalis narė turi savo delegatus. Jie išreiškia tos valstybės narės pozicijas. Todėl vertėtų kalbėti ne apie politinės grupės veiklą, o apie regionalizmą – atstovavimą valstybėms. Kalbant tomis pačiomis temomis politiniai skirtumai nėra dideli. Kiekvienu klausimu valstybės formuoja savo nacionalines politikas“, – sakė Aplinkos ministerijos viceministrė.

Nušviesdama šio EKRG susitikimo svarbiausius akcentus, D. Matonienė pasakė: „Labai džiaugiuosi sesija, diskusijomis. Kalbėjome apie atsinaujinančius išteklius. Matyti, kad tema aktuali, nes sesija užtruko ilgiau. Labai geras buvo pirmas pranešimas apie pasyvių namų koncepciją. Iš tiesų dar negalime pasidžiaugti, kad tokių namų Lietuvoje yra daug. Pasyvūs namai vartoja labai mažai energijos – galima sakyti, kad tai yra nulinio energetinio vartojimo būstai, suvartojantys per metus apie 15 kilovatvalandžių energijos vienam kvadratiniam metrui. Pasyvaus būsto idėja įgyvendinama naujomis statybomis, nes atnaujinant negalima pasiekti tokio energetinio efektyvumo, kaip statant naujai. Ateitis visose Europos Sąjungos šalyse – ne vien Lietuvoje – priklauso pasyviems būstams. Siekiant energetinio efektyvumo, reikia pradėti nuo taupymo. Paskui jau galima kalbėti apie alternatyvią energetiką.“

Dešinieji – už minimalų reguliavimą

Gordonas Keymeris, EKRG vadovas, „Savivaldybių žinioms“ sakė, kad ši grupė dėmesį telkia vietos savivaldai. „Mes esame centro dešinioji grupė. Galų gale visa politika yra lokali. Mūsų didžiausias rūpestis – pagerinti sąlygas verslui ir gyventojams visoje Europoje. Tai pagrindinė priežastis, dėl kurios egzistuoja Regionų komitetas ir dėl ko mes čia susirinkome“, – sakė politikas.

G. Keymeris nušvietė Regionų komiteto politinį susiskirstymą: „Regionų komitete iš viso yra penkios grupės.  Be mūsų, dar veikia Europos liaudies partijos, Europos socialistų partijos, Liberalų ir demokratų aljanso už Europą ir Europos aljanso grupės. Jos turi skirtingus požiūrius į tuos pačius klausimus. Pavyzdžiui, skirtumas tarp mūsų ir kairiųjų yra tas, kad mes tikime, jog valstybė turi mažiau kištis į reikalus. Mes manome, kad reikia mažiau biurokratijos, tikime individo laisve. Iš to išplaukia savivaldos laisvė. Valdžios galias turi gauti kaip galima didesnis skaičius piliečių – kitaip mes nežinosime, ko reikia žmonėms. Socialistai labiau remia valstybės kišimąsi ir valstybės planavimą. Tai didžiausias skirtumas tarp mūsų ir socialistų. Manau, kad Regionų komitetui labai svarbus subsidiarumo principas – sprendimai turi būti priimami tuo lygmeniu, kuriame jie veiksmingiausi.“ 

Baigdamas renginį EKR grupės pirmininkas Jungtinės Karalystės atstovas Gordonas Keymeris jį įvertino kaip labai sėkmingą, kuriame aiškiai išdėstyta sudėtinga Lietuvos energetikos padėtis tapo puikiu pagrindu europinių politikos iniciatyvų šioje srityje tobulinimui. EKR vicepirmininkė Daiva Matonienė savo ruožtu pažymėjo, kad šis susitikimas padėjo suformuluoti aiškias politines EKR veiklos gaires, kurios atspindi Lietuvos nacionalinius interesus ir europines politikos gaires ir kuriomis vadovaujantis ši politinė grupė toliau efektyviai veiks siekdama skaidrios, konkurencingos ir darnios europinės energetikos politikos, kurioje derama vieta teks ir Europos vietos ir regionų valdžių institucijų nuomonei.
Savivaldybių žinios Kaštonų g. 4, LT-01107 Vilnius, Tel.: (8 5) 262 08 47, Faks. (8 5) 262 20 83, el.p. info@savzinios.lt
  Visos teisės saugomos © 2012 Savivaldybių žinios